Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva boli poslanci oboznámení so Záverečným účtom mesta za rok 2020. Neradostné čítanie a ešte horšie zistenia.

❗️

Bilancia rozpočtu prvýkrát za posledných 5 rokov (pozerali a porovnávali sme len posledných 5 rokov) skončila v schodku, a to vo výške mínus 1,1 mil. €!

❗️

V roku 2020 klesol rezervný fond z 2,8 mil. na 1,7 mil. €, bez toho, aby mesto investovalo do rozvoja mesta. Musel sa vykryť schodok rozpočtu. Stručne, mesto rezervu prejedlo na bežný chod (kúriť, svietiť).

❗️

Za 5 rokov stúpli BEŽNÉ výdavky Mestského úradu (len úradu a mestskej polície, odboru sociálnych vecí, stavebného úradu – a teda bez MsKS, škôl a školských zariadení) o 3,7 mil. €, čo je až 54% nárast. Bežné výdavky sú mzdy, poistné do sociálnej a zdravotných poisťovní, bežný tovar, energie a služby. Najviac, z 2,5 mil. € na 4,4 mil. € (rozdiel 1,9 mil. €, nárast až o 79%!), stúpli za 5 rokov výdavky na mzdy a poistné zamestancov úradu (a mestskej polície, odboru sociálnych vecí, stavebného úradu). V „Covid“ roku 2020 stúpli výdavky na mzdy a poistné oproti roku 2019 o 20%! V roku, keď všetci museli šetriť.

❗️

Dlhodobo mesto plní naplánované kapitálové výdavky len na približne 35%, v roku 2020 dokonca na najmenej za posledných 5 rokov – len 31,3%. Znamená to, že mesto už roky trestuhodne nedokáže realizovať naplánované investície ako sú cesty, chodníky, cyklochodníky, školy, škôlky, športová hala, poliklinika. Ich realizáciu posúva z roka na rok. Mesto tak postupne smeruje do investičného dlhu, z ktorého sa bude dlho spamätávať.Kompletný záverečný účet za rok 2020: https://www.senec.sk/…/Zaverecny_ucet_2020_final.pdfK tomuto bodu vystúpili v rozprave aj naše poslankyne (Ing. Mária Hudákova od 6:20 min.): https://video.zastupitelstvo.sk:80/…/2021-06-29/sen/7.mp4


>