Napriek všetkým obmedzeniam a zákazom vychádzania sa dnešné verejné prerokovanie konceptu Územného plánu mesta Senec v MsKS o 16:00 uskutoční!Pre informáciu: jedno verejné prerokovanie konceptu ÚP sa už, takmer na deň, uskutočnilo pred 5 rokmi (21.1.2015). Medzičasom sa zistilo, že v celom procese niekto niekedy urobil chybu. A tak sa to všetko musí zopakovať. A tak sme zase na začiatku cesty schvaľovania nového ÚP, ktorá pôvodne začala v roku 2014. Komu len toto môže vyhovovať?


>