Ďakujeme všetkým občanom, ktorí nás v našej snahe o zabezpečenie priamych prenosov podporovali, a dúfame, že rovnako úspešne sa nám podarí zrealizovať aj ďalšie naše projekty. Dňa 23. januára 2014 mesto Senec po prvýkrát zabezpečilo z finančných zdrojov mesta priamy prenos zo zastupiteľstva.


>