Program – SPOLOČNE ZA LEPŠÍ SENEC

STAROSTLIVÉ mesto

 • DOBUDUJEME dostatočnú kapacitu miest v školských zariadeniach
 • ZVÝŠIME kvalitu vzdelávania a vytvoríme motivačné podmienky pre učiteľov
 • ROZŠÍRIME stredisko opatrovateľskej služby a vybudujeme zariadenie pre seniorov
 • NAVÝŠIME kapacity strediska sociálnych služieb a zariadenia opatrovateľskej služby
 • VYBUDUJEME modernú polikliniku na úrovni okresného mesta
 • ZVÝŠIME bezpečnosť v meste – funkčný kamerový systém a vytvoríme lepšie podmienky pre mestskú políciu
 • ZABEZPEČÍME bezpečné dopravné prepojenie mestských častí s  centrom – cyklotrasy, chodníky a okružné križovatky
 • POSTAVÍME parkovisko pri železničnej a autobusovej stanici ako súčasť integrovanej dopravy
 • BUDEME BOJOVAŤ proti hazardu a drogovým závislostiam
 • UMOŽNÍME trvalý pobyt obyvateľom Strieborného jazera

ZODPOVEDNÉ mesto

 • POSTARÁME SA o dodržiavanie pravidiel a zákonov pre všetkých
 • URÝCHLIME prijatie a zverejnenie územného plánu s regulatívmi, jasnými pravidlami a istotami udržania hodnoty majetku občanov
 • ZEFEKTÍVNIME komunikáciu s  obyvateľmi prostredníctvom aplikácie pre telefóny pri haváriách, odstávkach, dôležitých udalostiach a akciách v meste
 • ZABEZPEČÍME transparentné zverejňovanie informácií o správe mesta
 • ZAPOJÍME občanov do spolurozhodovania o dianí v meste – odborníkom ponúkneme členstvo v komisiách, hlasovaním budú môcť rozhodovať o projektoch
 • PODPORÍME občianske projekty financiami z rozpočtu mesta
 • ZOSÚLADÍME a optimalizujeme grafikon MHD s ostatnou dopravou
 • ZREGULUJEME výstavbu s reálnymi kapacitami parkovacích miest a cestných komunikácii
 • OBNOVÍME pravidelné stretnutia s občanmi – okrúhle stoly

 

ATRAKTÍVNE mesto

 • VYBUDUJEME relaxačný a športový areál s viacúčelovou športovou halou na pozemkoch mesta
 • VYTVORÍME podmienky na celoročné fungovanie Slnečných jazier
 • OŽIVÍME námestie a pešiu zónu pravidelnými kultúrnymi akciami domácich umelcov
 • ZVÝŠIME objem zelene a  zrealizujeme opatrenia na zadržiavanie vody a  predchádzanie klimatickým zmenám
 • NAVRÁTIME bicykle do mesta, ako súčasť každodennej dopravy – vybudujeme cyklochodníky a kamerami monitorované stojiská pre bicykle
 • VYTVORÍME optimálne a motivačné podmienky pre účinné triedenie odpadu
 • ZVÝŠIME čistotu v meste
 • PREMENÍME zanedbané plochy na atraktívne verejné priestory, urobíme maximum pre zdravé životné prostredie
 •  VYBUDUJEME výbehy pre psov a zavedieme kastračný program pre túlavé mačky