Image4289Napriek tomu, že pri voľbe mestskej rady počas zasadnutia MsZ dňa 15.12.2014 sa nepostupovalo podľa platných zákonov a stále sme mali za to, že v tomto prípade došlo k porušeniu „Rokovacieho poriadku MsZ v Senci“ a zriadenie a voľba členov MsR mala byť vyhlásená za neplatnú, svitla nádej na nápravu.

Doposiaľ nemáme v MsR zo siedmych poslancov (36,84% poslancov MsZ) z poslaneckého klubu O.Z. MOJE MESTO ani jedno zastúpenie. Napriek tomu veríme, že čoskoro dôjde k náprave.

Predsedníčka poslaneckého klubu občianskych aktivistov O.Z. MOJE MESTO Jana Turanská napísala pánovi  primátorovi list , v ktorom ho informuje o nezákonnosti postupu a žiada ho o zrušenie výsledku hlasovania a zároveň oznamuje, že podáva podnet na prokuratúru.

Na nasledujúcom zastupiteľstve k nápreve nedošlo.

V záujme práv voličov, ktorí svojim voličským hlasom dali svoj mandát členom O.Z. Moje Mesto, neostávalo nič iné ako trvať na podnete poslanom na prokuratúru.

Z prokuratúry sme dostali odpoveď, ktorá nás potešila a zároveň nám dala nádej, že vytrvalá práca , ktorú vykonávame v súlade s dobrým vedomím a svedomím,  má svoj zmysel.

 

 

 

 


>