Kam len to kráča senecká poliklinika? Na štvrtkové zastupiteľstvo predkladá vedenie mesta návrh na predĺženie nájomnej zmluvy na budovu polikliniky pre súkromnú firmu POLIKLINIKA Senec, spol. s r. o. Táto firma potom ďalej prenajíma ambulancie jednotlivým lekárom. Myslíme si, že budova polikliniky by mala ostať pod kontrolou a správou mesta. Mesto by malo transparentne ponúkať priestory lekárom a riadiť tak svoju zdravotnícku politiku v meste. Preto po konzultácii s vedením mestskej firmy SCR s.r.o. (Správa cestovného ruchu) navrhujeme, aby správu nad budovou prebrala práve mestská firma, ktorá zabezpečí transparentné nakladanie s majetkom mesta (jasný a zrozumiteľný cenník prenájmu, rozsah poskytovaných služieb, údržba budovy) a zveľadí budovu ako aj okolie polikliniky. Čo si myslíte, je to dobré riešenie?


>