V sobotu 26.02.2022 začala Správa ciest BSK s komplexnou opravou cesty III/1043 Senec smerom na Recu a to v rámci novej cestárskej sezóny 2022. Práce boli naplánované počas jarných prázdnin, aby boli minimálne obmedzenia dopravy v tomto úseku.
Vďaka patrí našej poslankyni Márii Hudákovej, ktorá verí, že žalostný stav ciest 2. a 3. triedy je minulosťou aj vďaka tomu, že sa jej podarilo zastaviť existenciu nevýhodnej spoločnosti Regionálne Cesty Bratislava a.s., kde sa verejné prostriedky doslova tratili. Vďaka jej návrhom si BSK založilo a prevádzkuje vlastnú príspevkovú organizáciu Správa ciest BSK.

Mária Hudáková poslankyňa BSK a mesta Senec


>