Roman SUCHÁNEK

27. Roman Suchánek

50 rokov, nezávislý kandidát na poslanca mesta, manažér nehnuteľností, občiansky aktivista

Budem podporovať koncepčný rozvoj mesta v súlade s nárokmi obyvateľov na zdravé a pokojné bývanie. Sme svedkom ignorácie potrieb obyvateľov a znehodnocovania ich majetku nekoordinovanou výstavbou. Budem dbať na dodržiavanie územného plánu, regulatívov a zákonov tak, aby občan neostal mimo diania. Zapojím obyvateľov do rozhodovania o výstavbe v blízkosti ich obydlí.
Jana