Ciele združenia

logo_scmm_150Počúvať a komunikovať s občanmi, pomáhať pri presadzovaní ich potrieb.

Prostredníctvom grantov a sponzoringu realizovať projekty v rôznych oblastiach života mesta s dôrazom na nasledovné ciele:

  • Trvaloudržateľný rozvoj mesta, lepšia infraštruktúra a kvalitnejšia urbanistika
  • Ochrana životného prostredia, vytváranie  zdravého a zeleného prostredia
  • Hospodárne nakladanie s rozpočtom mesta, vytvorenie otvorenej a transparentnej samosprávy
  • Budovanie športovísk a centier pre trávenie volného času detí i dospelých
  • Aktívny rozvoj školstva a kultúry mesta