Orgány združenia

logo_scmm_150Predsedkyňa:
Jana Turanská

Predsedníctvo:
Jana Némethová
Mária Hudáková

Predsedníctvo spolu s predsedom má 5 členov.

Revízna komisia: