30.09.2020 bol ďalší kontrolný deň na stavbe rekonštrukcie Synagógy. Ešte stále je tam množstvo práce. Zároveň sa pripravuje koncept o fungovaní synagógy. Malo by tam byť múzeum židovskej kultúry, sála pre 130 účastníkov, priestor pre galériu, kaviareň.


>