negative-512
S hrdosťou môžem povedať, že sa zodpovedne staviam k tomu, čo sa okolo mňa deje a už niekoľko rokov aktívne sledujem dianie v našom
meste. Ak si niekto myslí, že na verejných postoch ako sú primátori, prednostovia, zamestnanci mestských úradov a podobne sú ľudia, ktorí striktne dodržiavajú zákony, vyhlášky, predpisy a normy nášho štátu tak sa žiaľ hlboko mýli.
Nakoľko som zamestnaný občan nemám čas chodiť na mestské zastupiteľstvá, ale sledujem ich v priamom prenose. Podľa mňa by si ich, aspoň raz, mal pozrieť každý volič v tomto meste. Môže to urobiť kedykoľvek, nemusí sledovať online prenos, k dispozícii je aj archív z už odvysielaných zastupiteľstiev. Stačí kliknúť sem

Prenosy zo zastupiteľstiev v našom meste sa od tých ostatných v niečom líšia.

Jednak tým, že nemáme miestnosť „vhodnú“ na zasadnutie MsZ. A tak sa celý ansabel ako putovný cirkus premiestňuje po rôznych reštauráciách a hoteloch, ktoré v meste máme. To by mi až tak nevadilo, veď sú mestá, ktoré zasadajú aj v telocvičniach. Čo mi však prekáža je, že štátne symboly nie vždy zaujmú čestné miesto, ale končia voľne pohodené na zemi. (viď tu).  Podľa mňa je to urážka nás všetkých, ale hlavne to vypovedá o neogabanosti nášho mesta a predovšetkým zodpovedných predstaviteľov mesta.

Ďalší rozdiel je v samotnom priebehu. Naše mesto nie je schopné zabezpečiť ozvučenie. Toto som vskutku nevidel/nepočul na žiadnom inom zázname z iných miest či obcí. S počutím hovoreného slova nemajú problém len „diváci“ za obrazovkami, ale aj samotní účastníci – poslanci mesta. Zrejme niekto tým niečo chce maskovať a nechce, aby bolo všetkému jasne rozumieť. Pritom by úplne stačilo, ak by mali mikrofóny predsedajúci a bol by k dispozícii jeden mikrofón pre diskutujúcich. Ostatným poslancom/občanom, ktorí chcú prehovoriť či už v rozprave, alebo majú prichystané vystúpenie k určitému bodu, určite neuškodí ak sa postavia a odkráčajú ku rečníckemu pultu. V každom prípade je to okázalejšie, ako rozprávať sediac za stolom s pagáčom v ruke. Niekedy mám vskutku dojem, že poniektorým okrem slovných periel vypadávajú z úst omrvinky ako na lacnej dedinskej zábave.

Samostatnú kapitolu bizarností nášho zastupiteľstva tvorí hlasovanie. Tým, že nemáme hlasovacie zariadenie sa hlasy sčítavajú ako kravy v maštali. Občan ani náhodou nemá šancu zistiť, ako ktorý poslanec ku konkrétnemu bodu hlasuje, ak ho práve nezaberá kamera. Samotný výsledok sa vykrikuje do pléna a nezriedka sa výsledok niekoľkokrát opravuje a celé to vyzerá skôr ako krčmová hra bingo.

Punc III. cenovej celému tomuto predstaveniu častokrát dáva sám primátor, ktorý sa pri záverečných debatách správa uvolnene, a na otázky odpovedá s vyloženou nohou na susednej stoličke. Od luxusne plateného zamestnanca štátu, by som chcel vidieť niečo iné, ako kolená nad stolom…


>