V spolupráci s občianskou iniciatívou Senčania vs. zápach v meste sme dosiahli prvý úspech. Konanie o rozšírení skládky bolo na 90 dní prerušené a navrhovateľ (AVE) musí svoj projekt doplniť v častiach, ktoré sme pripomienkovali, ale hlavne dôkladne a precízne zdôvodnili na niekoľkých stranách.Toto prerušenie vyplynule z našej hlavnej požiadavky – a to, nechať premerať koncentráciu skládkových plynov (to, čo tu smrdí) firmou, ktorú si objedná Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), a nebude sa vychádzať z meraní firmy AVE. A tie výsledky merania boli také zlé (a teda aj koncetrácia smradu), že SIŽP rozhodla o prerušení konania.Tu sú niektoré naše požiadavky, ktorým SIŽP vyhovela a konanie prerušila:

✅

Žiadame, aby povoľujúci orgán zabezpečil od prevádzkovateľa nezávislú osobu, ktorá vykoná merania skládkových plynov na Skládke Senec – 3. etapa

✅

Povinnosť inštalovať poľné horáky alebo energeticky zhodnocovať opdadové plyny (laicky – spaľovať smrad)

✅

Monitoring stavu podzemných vôd z vrtu HSV6

✅

Návrh opatrení na ochranu Martinského lesa, keďže výroková časť Rozhodnutia zo zisťovacieho konania nepreukázala, že projekt nebude mať nepriaznivý vplyv (a teda vplyv mať bude) na územie Natura 2000 (Martinský les)Za týmto prvým úspechom sú konkrétni ľudia a ich čas, ktorý venovali verejnému záujmu. Za iniciatívu sú to najmä Laura Ondriasova Midzovic, Dávid Tengeri a Matúš Lenhart. Za občianske združenie MOJE MESTO hlavne Jana Turanská, Mária Hudáková a Ján Pullman. Niektorí z nich sa zúčastnili aj dlhého, takmer 9-hodinového ústneho pojednávania, na ktoré z Mestského úradu neprišiel nikto! A neprišiel a do konania sa ani nezapojil žiaden iný poslanecký klub alebo poslanec! Niektorým dokonca skládka ani nesmrdí. Asi toľko im stojíte za pozornosť pri ochrane životného prostredia. Nakoniec chceme poďakovať aj všetkým tým, ktorí nám (mnohí pod prísľubom zachovania anonymity) pomáhali.Takto má vyzerať toľko v tomto meste omieľaná SPOLUpráca! Verejný záujem musí byť vždy na prvom mieste. A rečiam a klebetám zverejňových na nedôveryhodných stránkach prosím neverte.


>