V týchto dňoch sa rodičia škôlkarov z MŠ Kysucká dozvedajú, že predpokladaný nástup detí do škôlky je začiatok novembra. Rodičia musia ostať s deťmi 2 mesiace doma. Realizácia nadstavby škôlky sa predĺžila z pôvodných 12 mesiacov na 18 mesiacov. Podobným pomerom sa stavba aj predražila, a to z pôvodného 1 mil. € na 1,5 mil. €.


>