ŠKOLSKÝ DVOR, PLOT, FAKTY

➡️ Dňa 24.01.2017 vydáva Stavebný úrad v Senci územné rozhodnutie pre firmu Kvalstav, s.r.o. vo veci výstavby súboru rodinných domov, podpísané primátorom Ing. Karolom Kválom, ktorý je zároveň aj jediný spoločník tejto firmy. V celom územnom konaní si úrad BSK, pod vedením župana Pavla Freša a vicežupanky Gabrielly Németh neuplatnil ani jednu pripomienku.
➡️ Pred voľbami do VÚC na jeseň 2017 sa do jedného politického tábora spojili kandidát na župana Juraj Droba a vtedajšia vicežupanka Gabriella Németh. Obidvaja podporovaní aj vtedajším vedením mesta. Napriek monumentálnej kampani pani vicežupanky sa poslankyňou stala Mária Hudáková. Županom sa stal Juraj Droba.
➡️ Neskôr naše OZ dáva do pozornosti verejnosti, že pozemky v areáli SOŠ, na ktorých je školský dvor sa začali parcelovať. Zaslúžili sme si za to žalobu od vtedajšieho primátora a firmy Kvalstav, s.r.o.
➡️ Šíria sa klamstvá, najmä pred voľbami, že tie pozemky sú orná pôda (ani podľa katastra a listu vlastníctva to orná pôda nie je, ale ostatná plocha), že pozemky škola žiadnym spôsobom nevyužíva. A zároveň tvrdenie, že ich škola užíva, ale bezplatne. Vyberte si sami z týchto protichodných tvrdení. Rodičia, deti, učitelia, dokonca aj mama viceprimátora mesta Senec vedia, aká je skutočná pravda. Všetky 3 školy túto jedinú zeleň s tieňom stromov využívajú.
➡️ Prichádzajú komunálne voľby v novembri 2018. Pán župan Juraj Droba otvorene podporuje kandidatúru vtedajšieho viceprimátora a zoskupenie kandidátov okolo bývalého primátora.
➡️ Poslankyňa BSK Mária Hudáková medzitým jedná na úrade BSK a snaží sa presvedčiť BSK, aby tieto pozemky školského dvora BSK od firmy Kvalstav, s.r.o. odkúpil. Úrad BSK o tom odmieta jednať, materiál odmieta posunúť na rokovanie komisií a zastupiteľstva BSK. Úrad BSK v súlade s tvrdením firmy Kvalstav, s.r.o. opakuje, doslova, a dokonca ešte aj v pondelok 26.08.2019: „Pozemky spol. Kvalstav sú síce súčasťou areálu, avšak túto časť škola žiadnym spôsobom nevyužíva“. Dokonca úrad tvrdí aj, „nehovoriac o minimálnej pravdepodobnosti, že bude zo strany vlastníka ochota tieto pozemky odpredať“.
➡️ Jeden pozemok, nachádzajúci sa pod časťou futbalového ihriska ale vlastní niekto iný – pán Alexander Matlák. Alexander Matlák, ktorý je známy s kauzy Nórskych fondov, ktoré boli použité na výstavbu športového areálu v SOŠ na Kysuckej. Alexander Matlák chce svoj pozemok predať BSK, ale za cenu 3-krát vyššiu, než je znalecký posudok. Píše na BSK, že si ten pozemok oplotí, ak to BSK od neho nekúpi. BSK v decembri 2018 „našlo“ riešenie, riešenie hodné 90-tych rokov – napísali firme Kvalstav, s.r.o., nech Kvalstav odkúpi od Alexandra Matláka tento pozemok a potom ho prevedie na BSK za symbolické 1 euro. Týmto prevodom podmienil BSK vydanie súhlasu pre Kvalstav vo veci vybudovania vodovodu a dažďovej kanalizácie na pozemku BSK.
➡️ Najväčšou záhadou je prečo si BSK neuplatnil zákonné vecné bremeno na pozemkoch firmy Kvalstav s.r.o. Na pozemkoch sa nachádza stavba plota. Táto stavba sa do listu vlastníctva nezapisuje, napriek tomu je v katastrálnej mape ako plot zakreslená. Podľa § 4 ods. 1 zákona 66/2009 Z.z. vzniká v takom prípade vecné bremeno zo zákona v prospech BSK.
➡️ Poslankyňa BSK Mária Hudáková sa aj včera stretla so županom Jurajom Drobom, aby túto záležitosť znovu otvorili. Uvidíme, kde a ako to všetko skončí.

Budeme vás ďalej informovať.

Záhadou ostáva, aké kroky urobilo vedenie mesta Senec a Gabriella Németh, poradkyňa Juraja Drobu na úrade BSK.

P.S.: všetko toto sú fakty, ktoré vieme kedykoľvek písomne doložiť.


>