Pán Fridrich Kolarovič sa v týchto dňoch dožíva 100 rokov. Srdečne blahoželáme.

❤️

Naše občianske združenie navrhne pána Kolaroviča na tohtoročnú Výročnú cenu Samuela Zocha udeľovanú BSK.


>