Stane sa Pamiatka – PAMIATKOU?

Synagoga„Synagóga je už majetkom Bratislavského kraja. Župa ju nielen opraví, ale vybuduje aj nový infopavilón, ktorý bude zároveň technickým zázemím galérie, a upraví areál synagógy. Synagóga bude slúžiť nielen Senčanom ale aj obyvateľom zo širokého okolia. Blá blá blá.“ Silné reči v budovateľskom duchu predchádzajúcej éry, ktoré počúvame už desaťročia…

 V rámci predvolebných kortešačiek sa sem s radosťou chodia fotiť, ba dokonca natáčajú i dokumenty, úspešní politici – pána župana Pavla Freša a vicežupanky Gabrielly Németh nevynímajúc.

 Snaha o záchranu tejto fotogenickej pamiatky je nevídaná. V archívoch pamiatkového úradu SR nájdete hneď niekoľko projektov a dokumentov:

–          r. 1986  T4500: Zámer obnovy pamiatky (autor KÚŠPSOP Bratislava)
–          r. 1987 –  A3749: Zameranie (autor Geodézia)
–          r. 1987  A 6241: Zameranie (autor Geodézia)
–          r. 1987– A 6793 R: Zameranie fasád portál dvere (autor Geodézia)
–          r. 1989 – A 6242: Projektová úloha (autor Stavoprojekt Bratislava)
–          r. 1989 – A 6716: Posúdenie nosných konštrukcií (autor Stavoprojekt Bratislava)
–          r. 1989 – A 6717: Inžiniersko-geologický prieskum (autor Stavoprojekt Bratislava)
–          r. 1989 – T 4501: Libreto výtvarného dotvorenia architektúry (autor Stavoprojekt)
–          r. 1990 – A 6243: Jednostupňový projekt (autor Stavoprojekt Bratislava)

Pred 28-mimi rokmi sa v dobrej snahe urobil v rámci projektov obrovský kus práce. Zrejme „nežná revolúcia“ spôsobila, že záchrana tejto pamiatky išla na určitý čas bokom.

 V roku 2003 napísal  Zoltán Holocsy v spolupráci s P. Bušom štúdiu s názvom „Rekonštrukcia synagógy v Senci“ nepodarilo sa nám vypátrať na koho podnet sa tak stalo.

Ale už rok nato nás o nutnej rekonštrukcii presviedčali vtedajší poslanci BSK Gabriel Agárdy a Rezsó Duray (Senčan November/2004). Vtedy vypočítali, že by to malo stáť 40 miliónov Sk (cca. 1,33 mil €).

Každá správna rekonštrukcia si vyžaduje vypracovať NOVÚ projektovú dokumentáciu a tak v rokoch 2005-2006 sa Regionálna rozvojová agentúra Senec- Pezinok v rámci programu PHARE začala týmto zaoberať (SENČAN Marec/2006). V budovateľskom duchu záchrany národnej kultúrnej pamiatky (NKP) už v marci 2005 BSK podpísal nájomnú zmluvu na 30 rokov za sumu 1 Sk (3 centy) s Ústredným zväzom Židovských obcí v SR ako vlastníkom objektu, s jasným cieľom synagógu obnoviť. Vzápätí na to prostredníctvom RRA Senec – Pezinok zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie (r. 2006) ako nevyhnutný predpoklad ďalšieho postupu. Tento krok sa zrealizoval zo štrukturálnych fondov v celkovej sume 76,3-tis. €, z ktorej 6%  zabezpečil kraj z vlastného rozpočtu.

Rozruch na pár rokov utíchol. Kľudné vody rozčeril až v roku 2009 Gabriel Agárdy vtedajší poslanec MsZ a BSK (SENČAN Február/2009). Za to že hotový projekt zmietli zo stola môže, podľa neho, výmena vlády. Napriek tomu vraj ale svitla nádej – rekonštruovať v dvoch etapách, závisí to však od veľkorysosti zastupiteľstva BSK. Začal sa slovný pingpong – BSK vo svojom vyjadrení rázne zdôraznil, že projekt rekonštrukcie synagógy v Senci nie je mernou jednotkou vzťahu BSK a jeho predstaviteľov k seneckému regiónu a nemá veľa spoločného ani s veľkorysosťou poslancov zastupiteľstva BSK. Kraj vtedy očakával výraznejšiu zaangažovanosť mesta Senec do tohto projektu. (SENČAN Marec/2009)

 Opäť zavládlo na pár rokov okolo projektu zdanlivé ticho. Zaujímavý je fakt, že intenzita záujmu má sínusový priebeh porovnateľný s priebehom záujmu „politikov“ o svojich voličov. Najintenzívnejší záujem sa prebúdza v roku 2013 a 2014. Bratislavská župa chce získať peniaze na komplexnú obnovu seneckej synagógy z nórskych fondov. Investičný zámer by mohli zrealizovať v období rokov 2014/2015. Župan Pavol Frešo spolu s podpredsedníčkou BSK Gabriellou Németh zavítali i do Senca, aby o tom natočili dokument. Predpokladané náklady na obnovu synagógy sa teraz odhadujú už na 1,8 mil. €! V januári 2014 vyšla očakávaná výzva – CLT01 – Program SK05 „Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva … “. Zaujímavosťou je, že Synagóga v Senci sa nenachádza v zoznam priorizovaných národných kultúrnych pamiatok definovaných v tejto výzve, ba dokonca i to, že sa dá žiadať len to, čo priamo súvisí s obnovou pamiatky – čiže ak župa chce pavilón, musí nájsť peniaze. V lete počas letnej školy archeológie odkryli mikve, rituálny kúpeľ žien a aj pec na výrobu macesu, chleba z nekvaseného cesta. Pec rozobrali a premiestnili. Postavili ju na prenosnom betónovom podklade, pomocou ktorého ju bude možné umiestniť na určené miesto v rámci nového dispozičného riešenia nádvoria.

 Posledný septembrový deň roku 2014 sú na stránke Úradu Vlády SR uverejnené výsledky hodnotenia žiadostí o projekt v rámci výzvy CLT01.

Projekt synagógy je pod čiarou – neuspel. BSK o výsledku mlčí …

 Senecká Synagóga, ktorá napriek tomu, že je národnou kultúrnou pamiatkou už vyše polstoročie chátra a čaká na obnovu. Je v záujme politikov vtedy, keď im to vyhovuje. Sú ochotní investovať do projektov tisíce, ale reálne neurobiť nič. Ak nám prejavíte vo voľbách svoju podporu, sľubujeme, že tento prístup zmeníme!

 

Rekapitulácia projektov a prác na pokračovanie:

–          r. 2003 – štúdia „Rekonštrukcia synagógy v Senci“ (autor Zoltán Holocsy v spolupráci s P. Bušom)
–          r. 2005 – Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie Synagóga Senec (autor Mgr. Art. Tomáš Molnár)
–          r. 2006 – architektonická štúdia Rekonštrukcia Synagógy a novostavba infopavilónu Senec (autor ARCHATELIER, spoluautor Juraj Karásek)
–          r. 2012 – Podklady k projektu „Rekonštrukcia NKP synagóga a novostavba infopavilonu“  v Senci (autor Ing. arch. Juraj Karásek) – suma 3.600 €
–          r. 2013 – Geodetické práce – Synagóga Senec (vykonal GEO IGS, s.r.o.) – suma 360,00 €
–          r. 2013  – Čistenie pozemku – synagóga Senec (vykonal Ladislav Šmidák) – suma 1 175,00 €
–          r. 2013 – Zemné práce – Synagóga Senec (vykonal Container Services s.r.o.) – suma 435,00 €
–          r. 2013/14 – Projektová dokumentácia na rekonštrukciu NKP Synagóga Senec, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy“ (autor H.B.S. projekt, s.r.o.) – 27.895,08 €
–          r. 2013 – Vykonanie archeologického výskumu – „obnova NKP Synagóga Senec“ (vykonal VIA MAGNA, s.r.o.) – suma 7.800,00 €
–          r. 2013 – Oprava strešnej krytiny na objekte „SYNAGÓGA SENEC“ (vykonal TIAKAS, s.r.o.) – suma 9.341,64 €
–          r. 2014 – Projekt – Letná škola archeológie a tradič. spôsob. mur.-obyt.-rituál. komplex synagóga Senec (vykonal VIA MAGNA, s.r.o.) – suma 19.726,00 €