To, čo sa stalo v lokalite Tehelne, sa stať nemuselo. Úrady a prokuratúra nekonali alebo konali podozrivo nesprávne. Mesto všetky stavebné konania odbilo krátkou vetou „Bez pripomienok“. Verejný záujem ostal niekde úplne vzadu. V celom tomto príbehu sa opakujú mená úradníkov a predstaviteľov mesta a veríme, že tentokrát prokuratúra a NAKA začne konanie z vlastného podnetu. Už nebudeme ticho! Včera došlo k ohrozeniu životov a majetku občanov mesta. Roky sa nás snažia zastaviť, vymýšľajú si na nás príbehy a klebety, natáčajú si PR videá, dávajú brutálne PR, lebo vedia, že ohrozujeme ich dobre organizovaný biznis.

❗️

V apríli 2008 vydáva senecký stavebný úrad územné rozhodnutie (vydal Ing. Tibor Omasta a podpísal primátor Ing. Karol Kvál) pre projekt „Stará tehelňa“. Úplne nezákonne, keďže vôbec neprebehlo konanie o vplyvoch na životné prostredie – a podľa parametrov sa tam mala uskutočniť „veľká EIA“, čiže posúdenie vplyvov na životné prostredie. Okrem toho už vtedy dopravní policajti kritizovali celý projekt, že je v ňom poddimenzované parkovanie (čo je v podstate problém, ktorý je tam doteraz veľmi vypuklý).

❗️

V roku 2015 začal stavebník ISMONT s.r.o. stavať bytový dom blízko pri stene včelárika. Nemal na to stavebné povolenie, takže po podnete prebehlo konanie o dodatočnom povolení stavby. Toto rozhodnutie bolo na naše veľké prekvapenie aj vydané – opäť tí istí aktéri – Ing. Tibor Omasta a podpísal primátor Ing. Karol Kvál. Toto rozhodnutie bolo prekvapujúce, lebo bolo v rozpore s regulatívmi územného plánu, kde bolo stanovené, že najbližšie oplotenie od steny včelárika bude vo vzdialenosti 25m a obytná stavba až 40m od steny a maximálna výška budovy ma byť 10,5 metra!

❗️

Od januára 2016 sme podali 3 podania na prokuratúru, aby konala (obrázok). Zakaždým to zamietla, s veľmi podivnými zdôvodneniami.Mohlo sa toto celé udiať bez súčinnosti developerov, stavebného úradu, okresného úradu a vedenia mesta Senec?My si nerobíme každý deň lacné PR fotky, my sme vždy makali pre vás a váš lepší život.


>