Tím kandidátov

Do volieb ideme spoločne ako jeden tím. Spolupracujeme už dlhé roky. Sú medzi nami odborníci z rôznych oblastí, ale aj renomovaní umelci a publicisti. Chceme, aby sa nám všetkým žilo v Senci lepšie, aby naše mesto pristupovalo k svojim občanom, ako zákazníkom, aby im slúžilo najlepšie ako vie.

 

Kandidátka na primátorku

Ing. Mária Hudáková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidáti na poslancov – volebný obvod 1

1. Ing. Martin Bernát
7. PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová
10. Ing. Mária Hudáková
19. Akad. sochár Martin Lettrich
21. Lucia Mészárosová
30. PaedDr. Monika Snohová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Ing. Zuzana Szárazová
37. Ing. Janka Turanská

 

Kandidáti na poslancov – volebný obvod 2

5. Ing. Eva Cibuľová
13. Ing. Rastislav Kysel
14. Monika Macháčková
19. Jana Némethová
24. Ing. Ján Pullman
Ing. Arch. Peter Sedala
27. Roman Suchánek