Urbanistická štúdia zóny Slnečná jazerá a Hlboké jazero

23.04.2015 Urbanistická štúdia zóny Slnečné jazerá a Hlboké jazero

 

Prosím o vysvetlenie, prečo MsZ nebola v roku 2005 ani neskôr poskytnutá Urbanistická štúdia zóny
Slnečné jazerá a Hlboké jazero, Senec z februára 2005, ktorá bola financovaná mestom s finačnou
podporou európskeho spoločenstva?
Táto štúdia je kvalitná a svojho času mohla zabezpečiť Slnečným jazerám riadený rozvoj, z ktorého by
mesto dlhodobo profitovalo. Naopak mám dojem, že táto štúdia bola vedome odložená a neboli
vyvinuté žiadne aktivity aby sa tento vysokokvalitný územnoplánovací dokument prerokovalo MsZ
a aby sa stal záväznou súčasťou územného plánu mesta. Už dnes sme mohli vďaka nemu byť
svedkom moderného rozvoja jazier a turistického ruchu v Senci. Naopak sme svedkom
nekontrolovanej a doslova bezprízornej výstavby na jazerách, ktorá natrvalo a nenávratne poškodila
záujmy občanov mesta a cestovného ruchu. Stále sa dá mnohé z tejto štúdie použiť a preto žiadam,
aby sa stala územnoplánovacím podkladom k novému ÚP.

autor: Ing. Mária Hudáková