Na základe nášho podnetu začal Úrad pre verejné obstarávanie konanie voči mestu vo veci nadstavby a rekonštrukcie MŠ Kysucká. Pôvodná zákazka sa predražila o takmer 1 milión € (takmer o 100%). Došlo aj (podľa nášho názoru) k účelovému rozdeleniu časti zákazky, aby sa obišla verejná súťaž. A vôbec, všetko je v tejto veci veľmi podozrivé.


>