Desať rokov uplynulo od momentu, kedy sa začal obstarávať nový územný plán mesta Senec. Za ten čas stále nemáme ešte ani len návrh nového územného plánu. Ak to nie je svetový, tak slovenský rekord určite. Niekoľko rokov čaká mesto na stanovisko Okresného úradu v Senci. Staré Smerácke vedenie úradu malo asi nejaký dobrý dôvod takmer 5 rokov nenapísať stanovisko. Asi si neuvedomujú, že aj na takúto nečinnosť úradníka existuje paragraf v trestnom zákone. V súčasnosti platný územný plán je z roku 1988

❗️

a vôbec nereflektuje to, čo sa v meste deje. Každý si tu môže stavať čo chce a ako chce, a my nemáme školy, škôlky, cesty, chodníky, športoviská, nemocnicu, zariadenia sociálnej starostlivosti. A keďže aj tento nový územný plán vychádza z východísk spred 10 rokov, tak už to asi tiež nebude veľmi aktuálny územný plán. Asi nie je ťažké uhádnuť odpoveď na otázku, komu tento stav vyhovuje

❓

Aj preto sme proti predaju pozemkov na Slnečných jazerách, lebo tam neexistuje žiaden regulatív, ktorý by reguloval podlažnost a zastavanosť. Každý si tam môže stavať, čo len chce. Aj Urad verejného zdravotníctva uvádza práve intenzívnu výstavbu okolo Jazier ako jeden z dôvodov, pre ktorý sa zhoršuje kvalita vody.


>