O týždeň sa začne školský rok. A bude veľmi náročný a nepredvídateľný. Ako pre učiteľov a žiakov, tak aj pre rodičov a riaditeľov škôl. Ani rúšok sa tak skoro nezbavíme. Treba veriť, že to nakoniec nebude až také zlé a vyučovanie bude prebiehať, síce s obmedzeniami ale plynulo, v priestoroch školy. A že keď dôjde k uzavretiu školy, budú školy dobre pripravené na prípadné dištančné vzdelávanie.Ministerstvo školstva pripravilo manuál, čo by škola mala robiť (pozri priložené obrázky) v nasledujúcich fázach:

?

Zelená fáza – predstavuje stav, kedy škola nemá žiadneho podozrivého ani pozitívneho žiaka či zamestnanca.

?

Oranžová fáza – nastáva v prípade podozrivého žiaka alebo zamestnanca z ochorenia COVID-19, či v prípade nariadenia ÚVZ SR.

?

Červená fáza – nastáva pri dvoch a viac potvrdených pozitívnych prípadoch medzi žiakmi, nepedagogickými pracovníkmi alebo jedným pedagogickým pracovníkom alebo v prípade nariadenia ÚVZ SR.Nad rámec zelenej fázy bude do 14.9.2020, okrem iného, pre žiakov druhého stupňa rúško povinné aj v triede.V červenej fáze funguje „horúca“ linka medzi vedením školy a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý rozhodne o prípadných opatreniach alebo o uzavretí školy.Veľa vecí je stále nejasných. Napríklad usmernenie ku krúžkom bude vydané neskôr a bude účinné od 1.10. Stále nie je jasné, či školy budú môcť prenajímať svoje telocvične a iné svoje priestory pre „cudzích“, a ak áno, za akých podmienok.Ministerstvo školstva vydalo manuál plný odporúčaní, ktorý si školy ešte musia prispôsobiť podľa svojich možností. Odkaz na kompletný manuál: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske…/


>