Od januára 2021 budú musieť obce a mestá zaviesť zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja z domácností. Tento odpad už nebude môcť skončiť na skládke. Mesto Senec vyhlásilo verejné obstarávanie a od včera je už aj známy víťaz. Zakázku na 4 roky vyhrala firma CMT Group s.r.o. (https://bit.ly/3mZZL7I), ktorá tento systém zberu v Senci úspešne v mesiacoch február až apríl 2020 otestovala. Ohlasy obyvateľov boli veľmi pozitívne. Došlo k radikálnemu poklesu tvorby (množstva aj hmotnosti) zmesového odpadu, ktorý končí na skládke. Je veľký predpoklad, že 4-člennej rodine v RD bude stačiť interval vývozu zmesového odpadu len každé 4 týždne, čo by znamenalo 12-14 vývozov za rok, namiesto terajších 52.Ako funguje zber kuchynského odpadu spolu s videom o testovaní zberu v Senci: https://www.cmtgroup.sk/mesta-a-obce/


>