BSKŽupní poslanci na marcovom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja väčšinovým hlasovaním schválili Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy.

V Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme je alokovaných 2 091 543,30 eur a to pre oblasti na podporu kultúry, turizmu, rozvoj vidieka a na podporu športu a mládeže.

Podporení sú nasledovní žiadatelia z mesta Senec:

Kultúra:

Collegium Wartberg – Senčania Senčanom, hudobnobenefičný maratón 2018 „Vivat Hummel“, sumou: 4 000,00 €

Mestské kultúrne stredisko – Rozprávkovo-literárny piknik,stretnutie so slovenskými spisovateľmi a pasovanie prvákov za čitateľov knižnice , sumou: 1 000,00 €

Mestské kultúrne stredisko – Slnečný festival, sumou: 6 000,00 €

Občianske združenie DFS Slnečnica – Letné predstavenie DFS Slnečnica, sumou: 1 000,00 €

Občianske združenie UMENIE PRE VŠETKÝCH – Hravý kraj, sumou: 1 000,00 €

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Senec – Obnova nehnuteľnosti národnej kultúrnej pamiatky – kostol sv. Mikuláša v Senci, III. etapa, sumou: 6 177,00 €

Slovak Doublebass Club – Musica Perennis Iuventutis 2018, sumou: 7 000,00 €

ZO Csemadok Senec – XLIX. Dni Alberta Molnára Szencziho, sumou: 1 000,00 €

 

Turizmus:

Správa cestovného ruchu Senec sro – Podpora infraštruktúry vybudovaním náučného chodníka, sumou: 2 500 €

 

Šport a mládež:

TENENET o.z – Deti a mládež z BSK má talent!, sumou: 1 000,00 €

Big street project – Gymnastické vybavenie Streetparku – parkour telocvične, sumou: 4 100,00 €

SWIM Klub Senec – Výber talentovanej mládeže z plaveckého výcviku škol v meste Senec a jeho okolí do plaveckého klubu, sumou: 5 000,00 €

Školský športový klub GAB Senec – Podpora treningového procesu a materiálneho vybavenia basketbalového klubu, sumou: 1 500,00 €

Taekwon-Do P.T.F. Senec – Podpora a propagácia bojového umenia Taekwon- Do, sumou: 4 000,00 €

Západoslovenská záchranná služba-DHZ Senec – Športové potápanie, sumou: 1 500,00 €

 

Viac sa dočítate: BRDS VÝSLEDKY 2018

 

 

 

 

 

 


>