12.08.2015 – Sledovanie a použitie účelových prostriedkov z rozpočtu mesta

12.08.2015 – Sledovanie a použitie účelových prostriedkov z rozpočtu mesta

Prechádzala som problematiku príjmov a výdajov rozpočtu z účelových poplatkov do nášho
rozpočtu a ich použitie. Špeciálne ma zaujímal skládkový poplatok a v tomto a budúcich
rokoch bude zaujímavý aj prijem za účelový vyrub stromov od NDS. Tieto prostriedky
musíme minúť na konkrétny účel. Zistila som, že to takto nerobíme a vôbec nesledujeme
osobitnou analytikou účelové použitie týchto prostriedkov. Napríklad príjmy z poplatkov za
uloženie odpadov na skládku, podľa §4 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov by sa mali
použiť nasledovne:. „(5) Príjmy obcí podľa odsekov 3 a 4 sa použijú výhradne na účely
odpadového hospodárstva.7)“ S pani vedúcou finančného oddelenia sme sa dohodli, že to
budú osobitne sledovať už za tento rok. Finančné oddelenie potrebuje k tomu však súčinnosť
ľudí z iných oddelení ktorí by mali na faktúrach, ktoré odsúhlasujú vyznačiť účel podľa §4
zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Preto žiadam, aby MÚ to takto robil, pretože
takto je to správne a podľa zákona. Navyše zostatky z takto účelových prostriedkov nie sú
predmetom prebytku rozpočtu ale prechádzajú do budúceho roku vo forme príjmu z
finančných operácií a čakajú na svoje účelové použitie. Podobne treba postupovať i pri
účelovom výrube.
Chcem podotknúť, že pri záverečnom účte je potrebne tieto účty osobitne vykazovať preto
som sa aj na ne pýtala pred hlasovaním za ZU 2014 či tam sú zostatky 0 lebo ak by neboli tak
ZU nie je zostavený správne. Teraz som vlastne zistila, že to vôbec nesledujeme a teda
nevieme povedať, že zostatky sú 0. Nebudem sa týmito starými vecami zaoberať ale žiadam,
aby sme to od tohto roku robili riadne, preto si Vás dovoľujem požiadať, aby ste finančnému
oddeleniu vytvorili podporu aby tieto výdavky mohli presne sledovať a aj uviesť v rozpočte
a záverečnom účte ako osobitnú položku vo výdajoch.

Autor: Ing. Mária Hudáková