Prihláška za člena

V prípade, že sa chcete stať členom nášho združenia je potrebné, aby ste sa oboznámili s našími stanovami a riadne vypísali prihlášku. Naše OZ má dva typy členstva:

• RIADNY ČLEN OZ MOJE MESTO

  • aktívne sa podieľa na činnosti OZ
  • má právo sa zúčastňovať valného zhromaždenia OZ a spolurozhodovať o činnosti a smerovaní združenia
  • je povinný sa riadiť stanovami OZ
  • po vyplnení prihlášky jeho členstvo podlieha schváleniu predsedníctva OZ

PRIHLÁŠKA »

• ČESTNÝ ČLEN OZ MOJE MESTO

  • podporuje činnosť OZ, pomáha pri výkone jeho činnosti a pri šírení informovanosti
  • čestným členom sa stáva automaticky po vypísaní a odoslaní prihlášky a zaplatení členského príspevku vo výške 10,- Eur /rok

PRIHLÁŠKA »