V prvom rade vyjadrujeme úprimnú podporu Ukrajine. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí ponúkajú materiálnu, finančnú pomoc alebo ubytovacie kapacity.

  • Ubytovanie
  • Zbierky
  • Doprava
  • Doklady
  • Zravotná strostilovsť
  • Školy
  • Dôležité kontakty
  • Dočasné útočisko

▶️ UBYTOVANIE
Mestský úrad Senec zatiaľ neposkytuje žiadnu koordináciu v danej oblasti.

V prípade, že máte možnosť poskytnúť ubytovanie, môžete sa zaregistrovať:

–  www.pomocpreukrajinu.sk – ponuka a hľadanie ubytovania. Stránka je rozdelená do troch kategórií – štátne ubytovacie zariadenia, hotelové zariadenia

– https://www.tkkbs.sk/showpage.php?name=reg_utecenci registráciu spustila Konferencia biskupov Slovenska v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a Maltézskou pomocou Slovensko. Charitní pracovníci koordinujú ubytovacie kapacity pre utečencov z Ukrajiny priamo na hraničných priechodoch

–  https://www.facebook.com/groups/273172384894123/ – facebook skupina Житло для біженців з України – Ubytovanie pre utecencov z Ukrajiny, formulár na registráciu ponuky ubytovania: https://forms.office.com/r/48SQSTx00S

ℹ️ Manuál postup pri ubytovaní: https://new.ktopomozeukrajine.sk/…/Manual-pre-postup…

▶️ ZBIERKY

Ide o  finančnú a materiálnu pomoc. Nateraz sú sklady plné a organizácie žiadajú, aby sa nevozila ďalšia materiálna pomoc a dary OSOBNE autami na miesto hraníc, komplikuje to situáciu. Spojte sa s charitatívnymi organizáciami. Vítaná je finančná pomoc, na mieste sa dá nakúpiť cielene to, čo najviac potrebujú.
Svoju pomoc môžete poskytnúť aj ako DOBROVOĽNÍK.

– Človek v ohrození – https://clovekvohrozeni.sk/pomoc-ukrajina/
– Slovenský Červený kríž – https://redcross.darujme.sk/pomahame-ukrajine/
– Nadácia Integra – https://integra.sk/kampane/kriza-na-ukrajine/
– Sme spolu – UkraineSlovakiaSOS – https://smespolu-ukraineslovakia.darujme.sk/sos/
– Úsmev ako dar – https://usmev.darujme.sk/susedska-pomoc-ukrajine/
– Slovenská katolícka charita – https://charita.darujme.sk/ukrajina/
–  Depaul Slovensko – https://depaulslovensko.darujme.sk/pomoc-ukrajine/
– ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi – https://acn-slovensko.darujme.sk/ukrajina-fd278/
– ICEJ – Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem na Slovensku – https://icej.darujme.sk/utek-do-bezpecia/
– Magna – https://donate.magna.org/sk/ukrajina/
– UNICEF – https://www.unicef.sk/ukrajina/
– Spojená výzva mimovládnych organizácií – https://www.donio.sk/kto-pomoze-ukrajine
– Ukrajinský červený kríž – https://donate.redcrossredcrescent.org/…/~my-donation
– Zoznam organizácií na Ukrajine, ktoré môžete priamo podporiť: https://www.feminists.co/support-ukraine

▶️ DOPRAVA 
Pre efektívnejšiu organizáciu dopravy smerom k hraniciam je vytvorených 8 FB skupín, do ktorých sú pozvaní ľudia, ktorí ponúkli možnosť transportu z jednotlivých krajov.
Ak sa chcete pridať aj vy – vyplňte nasledujúci formulár a následne Vás do skupiny pridajú  https://lnk.sk/fzrv

▶️ DOKLADY
Všetky dôležité informácie ohľadne dokladov, žiadostí o azyl, platieb za pobyt, škôl, zamestnania, štátnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, …. rusky, slovensky, anglicky:
https://Ua.gov.sk
mimovládna pomoc: https://ktopomozeukrajine.sk/

▶️ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
– Pomoc onkologickým pacientom z Ukrajiny na území Slovenska https://lymfom.sk/onkohelp-ukrajina/

▶️ ŠKOLY
ℹ️ Rady pre ukrajinských rodičov ohľadne škôl a škôlok – https://www.minedu.sk/29993-sk/situacia-na-ukrajine/

▶️  DÔLEŽITÉ KONTAKTY

– Migračné a informačné centrum IOM – bezplatné poradenstvo a služby pre občanov krajín mimo Európskej únie.
ℹ️ +421 2 5263 0023 a 0850 211 478.

–  Ministerstvo zahraničných vecí SR – Informácie pre občanov, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine.
ℹ️ https://www.mzv.sk/ukrajina

– Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Kyjeve
ℹ️ +380 674665618 a emb.kiev@mzv.sk

– Generálny konzulát SR v Užhorode
ℹ️ +380 503178719 a cg.uzhorod@mzv.sk

Ministerstvo vnútra zriadilo infolinky pre ukrajinsky hovoriace osoby:
☎️ +421 513 816 111
☎️ +421 259 765 111

▶️ DOČASNÉ ÚTOČISKO

Od 1. marca môžu občania Ukrajiny požiadať o dočasné útočisko – Migračné informačné centrum IOM Slovakia
ℹ️ https://bit.ly/info-ukrajina.

Aktuálne informácie: https://www.facebook.com/ministerstvovnutraSR

 


>