Interpelácia: Prenájom MsKS pre ZŠ bezodplatne

23.04.2015 Prenájom MsKS pre ZS bezplatne

Prosím o vysvetlenie, prečo ZŠ mesta Senec za školské akcie prebiehajúce v MsKS musia platiť
prenájom priestorov. Myslím, že ZŠ sú veľkým hromadným návštevníkom predstavení kina či divadla
v MsKS vrámci vyučovania či ŠKD, za ktoré riadne deti resp. ich rodičia platia. Na tieto akcie je vždy
takmer 100% vypredanosť a sú vysoko renabilé pre MsKS. Snáď na oplátku by MsKS mohlo na pár
školských akcií poskytnúť priestory prípadne ďaľšie služby zdarma. Žiadam, aby minimálne za
prenájom priestrov MsKS na niekoľko školských akcií ročne mali Senecké ZŠ prenájom zdarma.
Prosím na uvedené otázky odpovedzte MsZ 23.4.2015 a odpoveď poskytnite aj písomne.

Autor: Ing. Mária Hudáková