Akad. Sochár Martin LETTRICH

67 rokov, nezávislý kandidát na poslanca mesta, akademický sochár, občiansky aktivista

Budem pracovať na dokončení a prijatí územného plánu mesta a špeciálne sa zameriam na územný plán zóny Slnečných jazier a Hlbokého jazera tak, aby sa rozvíjal cestovný ruch a každý mal prístup na brehy jazier. Samozrejme s dôrazom na čistotu a kvalitu vody v nich. Dôležitými témami sú pre mňa kvalita života v meste, dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt a úcta, dodržiavanie základných noriem slušnosti, potláčanie arogancie a zneužívania moci.