Volieb do Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa v našom meste zúčastňuje menej ako 20% oprávnených voličov. Preto len úzka skupina ľudí rozhoduje o tom, kto bude v BSK zastupovať záujmy občanov mesta Senec.

Je to škoda, pretože od kraja závisí toho v regióne veľa.
Do jeho pôsobnosti patrí správa ciest II. a III. triedy. Kraj zriaďuje a prevádzkuje stredné školy, ale aj zdravotnícke zariadenia, domovy dôchodcov a zariadenia sociálnych služieb. Kraj tiež reguluje ceny autobusovej dopravy a navrhuje grafikon dopravy. Koordinuje rozvoj cestovného ruchu, zabezpečuje tvorbu a plnenie programu sociálneho, ekonomického a kultúrneho rozvoja územia…

Spolupráca v kraji je dôležitá
Aby sa obyvateľom dobre žilo je potrebné, aby mestá a obce vzájomne spolupracovali a podporovali sa navzájom. Okres Senec je najrýchlejšie sa rozvíjajúcim okresom na celom Slovensku. Problémy, s ktorými sa stretávame pri plnení našich poslaneckých mandátov, sa celoplošne objavujú vo väčšine samospráv v kraji. Preto spolupracujeme s aktivistami v obciach a mestách BSK.
Chceli by sme napríklad nadviazať na dlhoročné skúsenosti pri budovaní cyklomagistrály JuRaVa a zapojiť do cykloturistiky aj naše mesto.
Dobré fungovanie kraja má pozitívny dopad aj na život v našom meste. Chceme, aby sa zachovala príroda, zlepšila doprava v kraji, aby sa budovali cesty, fungovala primárna zdravotná starostlivosť, či sociálne služby.
Je dôležité spolupracovať a vzájomne sa podporovať. Bratislavský kraj sú mestá a obce aj mimo Bratislavu.
Mária Hudáková

TLAC NEW_MARIA_A4_noviny TLAC NEW_MARIA_A4_noviny2 TLAC NEW_MARIA_A4_noviny3 TLAC NEW_MARIA_A4_noviny4 TLAC NEW_MARIA_A4_noviny5 TLAC NEW_MARIA_A4_noviny6 TLAC NEW_MARIA_A4_noviny7 TLAC NEW_MARIA_A4_noviny8


>