save-moneyV tomto roku bolo mesto Senec nútené znížiť výdaje na šport. My sme našli spôsob, ako od augusta 2014 môže mesto Senec ročne ušetriť cca. 18.500 Eur za jeden rok.

V auguste končí firme Proma print s.r.o. zmluva, ktorú má podpísanú s mestom Senec a na základe ktorej zabezpečuje tlač novín Senčan.

Mesteské noviny Senčan sú mesačník, ktorý vychádza pravidelne s prázdninovou odmlkou. V januári tohto roku mesto Senec podpísalo s firmou Proma print s.r.o. dodatok ku zmluve , podľa ktorého sa navýšila cena mesačnej fakturácie na 2.246,40 € s DPH.
Senčan sa pritom vydáva v náklade 7.200 kusov, v rozsahu 20-24 strán A4 – plnofarebne.

Prieskumom sme zistili, že obdobné noviny tlačí aj mesto Pezinok a to za neporovnateľne nižšiu cenu. Pezinské noviny Pezinčan tlačí firma Petit Press, a.s. a vychádzajú mesačne v náklade 10.000 kusov, v rozsahu 12 strán A3 – farebne. Mesačná fakturácia je 660, 00 € s DPH. Túto informáciu si môžete ľahko overiť na stránke mesta  Pezinok, kde povinne zverejňované údaje sú zobrazene prehľadne a v ľahko triediteľných tabuľkách.

Jednoduchým prepočtom na normovanú A4 stranu sme zistili že rozdiel v cene je až 5,7 násobný.

Mesto

Náklad

Formát

Počet strán

Prepočet strán na A4

1 Náklad s DPH

Cena 1x A4

 

Senec

7.200  

A4

20  

20  

2.246,40 €

0,01560 €

 

Pezinok

10 000  

A3

12  

24  

660,00 €

0,00275 €

 

Pričom:  (Cena 1x A4) = (Cena 1 nákladu) /((Náklad)x(počet strán A4))

Pre názornosť sme urobili aj prepočet, ako by obe ceny vyzerali, ak by sa tlačilo 20 strán A4 v náklade 7.200 kusov.

Mesto

Náklad

Formát

Počet strán

Prepočet strán na A4

Cena 1x A4

Náklad 7.200ks   s DPH

 

Senec

7.200  

A4

20  

20  

0,01560 €

2.246,40 €

 

Pezinok

7.200 

A3

10  

20

0,00275€

396,00 €

 

 

 

 

 

Ak predpokladáme tlač 10-krát za rok tak výdaje mesta sú potom na úrovni:

Mesto

Náklad

Prepočet strán na A4

Cena 1x A4

Náklad 7.200ks

Počet vydaní za rok

Celková cena za rok

 

Senec

7.200  

20  

0,01560 €

2.246,40 €

10

22.464,00 €

 

Pezinok

7.200 

20

0,00275 €

396,00 €

10

3.960,00 €

 

 

 

 

 

 

ROZDIEL

18.504,00 €

 

 

 

 

 

 

 

Z tohto prepočtu vychádza nami spomínaná ročná úspora: cca 18.500,00 €

Pripomíname však, že skutočná cena závisí od ponuky tlačiarne, ktorá sa viaže na viacero faktorov, ako je náklad, periodicita, …
V čom je, ale ten obrovský rozdiel?

Rozdiel je v kvalite a formáte papiera na aký sa tlačí.

Senčan sa tlačí na papier o formáte A3, gramáž papiera je 80g/m², pričom
Pezinčan sa tlačí na klasický novinový papier s gramážou  45g/m² a formáte A2.
Okrem ročnej úspory 18.500, 00 € je nezanedbateľný vplyv takejto luxusnej tlače na životné prostredie.
Znížením gramáže papiera z 80g/m² na klasický novinový papier 45g/m²  by sa znížila i spotreba papiera o viac ako 56%:

Papier

Počet 1 noviny

Plocha 1 papiera

Gramáž g/m2

Hmotnosť 1 ks papiera (g)

1 noviny (g)

Tlač (kus)

Hmotnosť 1 vydanie (kg)

Počet tlače za rok

Spotreba papiera /rok (tona)

A3

6,0

0,1

80,0

10,0

59,9

7.200

431,1

10

4,3

A2

3,0

0,2

45,0

11,2

33,7

7.200

242,5

10

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚSPORA

1,9 tony

 

Dobre známe fakty o výrobe papiera:

Na výrobu 1 tony papiera sa spotrebuje: 240 000 litrov vody, 4700 kiloWatthodín energie a dva stromy.

 Na výrobu 1 tony recyklovaného papiera sa spotrebuje: 180 litrov vody, 2750 kiloWatthodín energie a nie sú potrebné žiadne stromy.

Pri občianskom prieskume, v ktorom sme oslovovali občanov mesta Senec, sme zistili, že občania pokladajú kvalitu novín Pezinčan za adekvátnu a nevidia rozdiel medzi novinami Senčan a Pezinčan. Podľa ich mienky, kvalita novín nezávisí od formátu a gramáže papiera, ale od ich obsahu, s čím sa plne stotožňujeme. Ako sa nám priznali, väčšina občanov po prečítaní noviny automaticky vyhadzuje, čo je pre nás nemiestny luxus.

Preto prichádzame s návrhom pre poslancov mesta prijať uznesenie o zmene formátu novín z A4 na A3 a gramáže papiera na klasický novinový papier s gramážou 45g/m² a vybrať dodávateľa, ktorý nám poskytne rovnako výhodnú ponuku ako majú naši priatelia a susedia v Pezinku.

Touto cestou zároveň sľubujeme občanom, že poctivo budeme hľadať ďalšie rezervy a možnosti ako usporiť peniaze pre našich športovcov, deti a dôchodcov, aby sa nám žilo v tomto našom mestečku krajšie a zdravšie.

Zástupcovia združenia OZ Moje mesto


>