Nový web mesta

Na základe našich neúnavných požiadaviek mesto pristúpilo k tvorbe novej webovej stránky. 
Bola vytvorená pracovná skupina, kde nás zastupovali Ing. Jana Némethová a Ing. Zuzana Szárazová.
Na MÚ úrade sa uskutočnili 3 pracovné stretnutia. Táto činnosť bola čisto formálna, pretože účastníci nemali možnosť vstupovať do prípravy stránky, všetko bolo predom rozhodnuté. Ako jediní sme odovzdali požiadavky na vizuál a funkčnosť našej stránky v písomnej forme. Len malá časť z toho bola aj zrealizovaná. Pri zverejňovaní faktúr/zmlúv/objednávok síce došlo k posunu, ale napríklad pri faktúrach vypadol dôležitý údaj – IČO.
Na novej stránke chýba veľa údajov a pri prechode na pôvodnú tam údaje už jednoducho nie sú. Pani prednostka túto úlohu nezvláda, ako sama na stretnutí priznala.

Písomné požiadavky OZ MOJE MESTO

Naše návrhy v predchádzajúcich rokoch:

Zastupiteľstvo Senec – Návrh OZ ako urobiť ďaľší krok ku transparentnosti mesta Senec