Pochybná zmluva s firmou ECO-LOGIC

letter

Mesto Senec podpísalo v roku 2012 s firmou ECO-LOGIC pochybnú zmluvu bez uvedenia konečnej sumy

Zmluva s firmou ECO-LOGIC – predmetom zmluvy je spracovanie energetického auditu verejného osvetlenia, …

Mesto Senec za túto službu od firmy ECO-LOGIC obdržalo faktúru na sumu 6.411,60 €
(Dodávateľské faktúry Senec 12/2012 – evč. 1985 )

Energetický audit vypracovaný firmou ECO-LOGIC pre mesto Senec má 27 strán a mesto ho do dnešného dňa nezverejnilo na stránke mesta.
Pýtame sa prečo nie je audit, ktorý firma spracovala uverejnený na stránke mesta?

 V roku 2013 firma ECO-LOGIC podpísala  zmluvu s mestom Pezinok na 3.238,00 € vrátane DPH. Predmetom zmluvy je vypracovať a spracovať energetický audit verejného osvetlenia mesta Pezinok  – plné znenie zmluvy si môžete nájsť  tu (zadajte názov firmy ECO-LOGIC)

Mesto Pezinok za túto službu od firmy ECO-LOGIC obdržalo faktúru na sumu 3.238,80 € (Faktrú dodávateľské mesta Pezinok)

Energetický audit vypracovaný firmou ECO-LOGIC pre mesto Pezinok má 139 strán a zverejnený je tu Audit verejného osvetlenia v Pezinku

Fakta o firme:
Firma ECO-LOGIC bola založená v roku 2010 Výpis z obchodného registra a žiaden zo zamestnancov nie je v Zozname energetických audítorov.
Sám majiteľ firmy Dušan Kozic sa ešte v roku 2010 prezentoval ako media manager viď  Senčan 2010_voľby