My, poslankyne a poslanci najväčšieho poslaneckého klubu v mestskom zastupiteľstve, OZ MOJE MESTO, sme nezaháľali ani cez vianočné sviatky a pripravovali sme nový rozpočet mesta Senec na roky 2019 až 2021. Vedenie mesta, na čele s primátorom, do dnešného dňa neiniciovalo žiadne stretnutie predsedov poslaneckých klubov k rozpočtu mesta Senec. Preto za poslanecký klub OZ MOJE MESTO pani Mária Hudáková včera odovzdala a odprezentovala pani prednotke Mestského úradu návrh rozpočtu mesta Senec. V návrhu sú priority, ktoré sme pred voľbami aj po voľbách sľúbili občanom nášho mesta presadzovať. Ako vidíte, berieme tému rozpočtu mesta úplne vážne.

Odmietame strašenie, šírenie nezmyslov, brania si „rukojemníkov“ a citové vydieranie, ktoré v súvislosti s rozpočtovým provizóriom šíri vedenie mesta Senec. Väčšie samosprávy než Senec sú momentálne v rozpočtovom provizóriu – napr. Pezinok, Trenčín, bratislavské mestské časti – ale nikto nepoužíva takýto štýl jednania s poslancami zastupiteľstiev. Ešte raz opakujeme, v súvislosti s rozpočtom mesta vedenie mesta nevyvinulo žiadnu aktivitu smerom k poslaneckým klubom.

‼️Pozorne sledujeme situáciu, ktorá vznikla prijatím nových pravidel nakladania s odpadom a nového systému poplatkov za odpad. Ako prvý krok sme navrhli dodatok k VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a navrhli sme vyňať osamelo žijúcich dôchodcov v rodinných domoch zo systému množstevného zberu. Výsledkom tejto zmeny bude, že osamelo žijúci dôchodcovia budú za odpad platiť tak ako doteraz (asi 23 eur) a nie podľa platného VZN (asi 43 eur).

‼️Takisto prebiehajú rokovania poslaneckých klubov o zložení mestskej rady, komisiách pri mestskom zastupiteľstve a iných orgánoch mesta. Mesto už takmer 2 mesiace tieto orgány nemá. Presadzujeme pomerný princíp zastúpenia v mestskej rade a komisiách a trváme na tom, aby členmi komisií boli odborníci. Veríme, že do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva dôjde k dohode poslaneckých klubov.

Vaše poslankyne a poslanci mestského zastupiteľstva z klubu OZ MOJE MESTO


>