Pred župnými voľbami v roku 2017 začala byť aktívna v oblasti politického a spoločenského života v meste súkromná firma TV Senec s. r. o. . Na stránkach Rady pre vysielanie a transmisiu túto firmu v ZOZNAME DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA TELEVÍZNE VYSIELANIE nenájdete, je zapísaná len v Zozname audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie  . Svoje spravodajské videá zdiela  prostrednícvom videoportálu YouTube, na sociálnej sieti Facebook a svojej vlastnej stránke. Na televíznych prijímačoch si túto „televíziu“ nenaladíte.

Kto je kto?

Majiteľmi firmy sú Csaba Farkas a Patrik Szabo výpis. Patrik Szabo je členom výkonného výboru futbalového klubu o.z. MŠK Senec a syn predsedu klubu MŠK Senec Ľudovíta Szaba. Csaba Farkas aj Ľudovít Szabo kandidovali v roku 2014 na poslancov v meste Senec, obaja však neúspešne.
Ľudovít Szabo sa v roku 2017 stal po odstúpení p. Rebrošovej na návrh primátora mesta Karola Kvála členom Komisie športu. Tak sa do tejto komisie, ktorá má dôležitý hlas pri delení dotácií športovcom, dostal ďalší „futbalista“ a člen výkonného výboru MŠK Senec. (členom komisie už vtedy bol – Ivan Kolembus).
Členom združenia  MŠK Senec je aj súčasný zástupca primátora mesta Senec Dušan Badinský. štruktúra klubu

Ľudovít Szabo je aj konajúcim v občianskom združení JUNGPEREG 1632 v Senci.

kto_je_kto

TV Senec s.r.o. získala na jeseň 2017, v čase župných volieb, od mesta prostriedky určené na Okrúhle stoly presunom v celkovej výške 20 000 eur, len tak bez odsúhlasenia zastupiteľstvom. Súkromná firma prišla k lukratívnuej zákazke bez zmluvy a obstarávania.

Vtedajšia viceprimátorka BSK – Gabriella Németh vylobovala pre túto firmu zákazku aj na kraji – išlo o zabezpečenie vysielacieho času od 01.09.-31.12.2017 faktúra. Nikoho nezaujímalo, že ide len o YouTube kanál, podstatné bolo, že dostali ďalších 5 000 eur. Odmenou za vykonanú prácu bola pre pani G. Németh predvolebá prezentácia prostredníctvom spravodajstva tejto firmy za peniaze nás všetkých.
faktury_Senec

Senec TV s.r.o., napriek výhradám poslancov OZ Moje Mesto, má v roku 2018 rozpočtovanú čiastku na propagáciu v dvojnásobnej výške oproti minulému roku a to 40 000 eur.
Táto čiastka je podľa objednávok už v máji celá vyčerpaná

Do dnešného dňa i po niekoľko násobných urgenciách na zastupiteľstve našim klubom, nie sú reportáže označené, že sú platené mestom resp. krajom a neexistuje ZMLUVA!

objednavky_TV Senec
Ide opäť o volebný rok a na marketing treba predsa peniaze…

Kto má veľa chce ešte viac.

Navzdory snahe TV Senec s.r.o. a ich náklonnosti ku G. Németh sa jej nepodarilo uspieť vo voľbách a za poslankyňu BSK bola zvolená nominantka OZ Moje Mesto Mária Hudáková. Na BSK sa pod novým vedením rozhodlo, že sa začne šetriť a tiež, že sa zmenil prístup k rozdeľovaniu dotácií. TV Senec s.r.o., MŠK Senec a JUNGPEREG 1632 v roku 2018 boli pri žiadostiach o štandardné dotácie kraja neúspešné, komisie im tentokrát dotácie nepridelili.

Gabriella Németh síce dôveru občanov vo voľbách nezískala, ale ušla sa jej pracovná pozícia na BSK ako poradca predsedu kraja.

V máji predseda BSK pridelil individuálne dotácie neúspešnému trojlístku pri prideľovaní štandardných dotácií kraja …

Individuálne dotácie z BSK:

individualne dotacie

Mládežnícky športový klub Senec v roku 2017 získal z BSK dotáciu 10 000 eur na úhradu časti nákladov projektu: „Zriadenie umelého mobilného klziska v Senci – podpora celoročného korčuľovania pre všetkých“ …

dotacia_klzisko

I keď klubu boli na zriadenie klziska poskytnuté dotácie z kraja, Mládežnícky športový klub Senec si vo februári od mesta vyfakturovalo prenájom klziska v hodnote 15 000 eur.

najom_klziska

Mládežnícky športový klub Senec je pritom zo strany mesta štedro dotovaný:

dotacieMSK senec

 

Dotácie vo výške 30 000 eur dostal klub MŠK  aj od  Slovenského futbalového zväzu. zoznam pridelených dotácií / 2. etapa


>