Uskutočnil sa poslanecký kontrolný deň na čističke odpadových vôd. Zatiaľ je na stavenisku iba veľká jama. Ale keď bude čistička hotová môže pokračovať další ‚rozvoj‘ mesta.


>