tehelna_vystavba_okOkrem výstavby v tzv. hlinisku tehelne (pod bývalou hniezdnou stenou vzácneho vtáčika včelárika) sa v tejto lokalite spúšťajú ďalšie rozsiahle developerské projekty. Ako je už pravidlom, poslanci na zastupiteľstve neboli o tom informovaní.

Okrem štvorpodlažných bytoviek od Trnavskej cesty (investorom je Valter Vrškový, bytovky stavia napriek tomu, že v tejto časti bola povolená iba výstavba rodinných domov) čakajú na realizáciu ďalšie dve bytovky (Villadomy Fénix) pod západnou stenou („novou“ hniezdnou stenou včelárika). Zástupcom investora je v tomto prípade Imrich Szabó. A aby toho nebolo málo, o slovo sa hlási i nový majiteľ väčšej časti územia bývalej tehelne firma Atops, ktorá má záujem vybudovať 130! ďalších – rodinných domov a dve bytovky. Stavebné povolenie bolo vydané promptne, začiatkom septembra 2014. Firma sa opierala o výrubové konanie z roku 2005! Vydal ho miestny stavebný úrad a podpísal Ing. Tibor Omasta ešte pre pôvodného vlastníka J&T!

Firma Atops začala nedávno územie doslova planírovať. Za obeť jej padlo množstvo veľkých stromov a kríkov. Od roku 2005 uplynulo už 9 rokov, no nikto dnes neposudzoval aktuálny stav týchto stromov a ich hodnotu. Za ten čas vskutku narástli. Do úvahy sa bral rok 2005, neprekážala ani zmena firmy. A mesto prišlo o možnosť adekvátneho vyčíslenia náhradnej výsadby. Upozornili sme zhotoviteľov nového územného plánu aj na vážny problém s vodohospodárskou situáciou v tomto území. Hlinisko tehelne bolo do začatia výstavby akousi prírodnou retenčnou nádržou na zachytávanie dažďových vôd z kopca s ílovým podložím. Začalo sa stavať a voda s bahnom sa teraz pri náhlych dažďoch vylieva na dve komunikácie – Trnavskú cestu, cestu na Sv. Martin a do sídliska Za Štiftom. Vďaka upozorneniu sa musí tento problém riešiť komplexne aj s účasťou nového developera.

Územie bývalej tehelne je ďalším príkladom toho, ako mesto dopláca na dlhoročnú absenciu strategického dokumentu, akým je územný plán a namiesto chránenia záujmov obyvateľov mesta (základná úloha samosprávy) svojou ústretovosťou nahráva záujmom developerov.


>