Poslanci čoskoro rozhodnú. Teda, mali by rozhodnúť, ale zatiaľ nemajú komplexné informácie, štúdie, dáta, podklady na to, aby rozhodnúť mohli. Ale položka na výstavbu novej školy už v budúcoročnom rozpočte je, a keď sa nič vážne nestane, výzva na čerpanie eurofondov bude vyhlásená v apríli 2021. Málo času. Doteraz návrhy nevideli ani komisie zastupiteľstva. Všetko sa deje bez širokej diskusie s verejnosťou a odborníkmi. Ide pri tom o asi najväčšiu investíciu mesta do občianskej vybavenosti za posledné desaťročia. Vo finále ostali 2 možnosti umiestnenia novej základnej školy. Opakujeme, že sa vyberalo z nie práve dobrých možností. Je to dôsledok totálneho strategického zlyhania mesta, ktoré nemá niekoľko desiatok rokov územný plán, ktorý by bol aktuálny a v súlade so zákonmi a vyhláškami, na čo ho nadradené orgány už niekoľko rokov upozorňujú. Ostali teda lokality na Záhradníckej ulici a areál pri Piatom jazere. Štandardy umiestňovania objektov škôl sú jasné – školy by sa mali umiestňovať tak, aby mohli obsluhovať územie v okruhu 800 metrov. V prípade areálu na 5ťke je už Aquapark vzdialený viac ako 800 metrov, asi má tá škola obsluhovať chatárov, bufety, hotely a kemp. Škola má byť pre asi 500 žiakov.Skôr než zahlasujete predstavte si obe možné školy a odpovedzte si na nasledujúce otázky:1. Ako sa deti dostanú do školy?2. Ako sa deti dostanú zo školy?3. Ako sa deti dostanú na mimoškolskú činnosť (napr. ZUŠ)?4. Pustili by ste dieťa samé peši do/zo školy? Dá sa do školy dostať po chodníku?5. Čo nastane na cestách a pri areáli školy, ak všetci budú voziť deti do školy autami? Čo to spraví s už teraz kritickou dopravnou situáciou?6. Mám tú školu aspoň cestou do práce, alebo budem autom križovať niekoľkokrát mesto?7. Mňa sa to netýka, moje dieťa už do nejakej školy chodí. Nová škola začne fungovať so všetkými ročníkmi, niektorí žiaci tam jednoducho prestúpia (existujúce školy už nemajú kapacity, taká ZŠ Kysucká má mať po 2 triedy v ročníku a má po 3 a 4). Spomeňte si, kde skončili prváci zapísaní do ZŠ Mlynská.8. Ja tam dieťa nezapíšem – opakujeme, kde skončili prváci zapísaní do ZŠ Mlynská?9. Kde je viac alebo menej „patologických“ návnad pre pubertiakov – bufetov, krčiem, tajných zákutí, atď?10. Kde sa bude dať teoreticky poskytovať strava pre dôchodcov? Kde vlastne žijú títo seniori?Vyberte jeden z obrázkov a dajte like tomu, ktorý znázorňuje vašu voľbu, alebo to napíšte do komentáru.Dajte vedieť, čo si o tom myslíte aspoň takýmto spôsobom, keď už mesto na komunikáciu tejto dôležitej témy rezignovalo. Vieme, máte úplne iné starosti, ale toto je skutočne dôležité.


>