Mária Hudáková

– členka OZ Moje Mesto, poslankyňa mesta Senec a predsedníčka Komisie podnikateľskej činnosti v meste SenecMARIA

Vyštudovala som VŠP v Nitre, odbor šľachtenie a genetika rastlín, následne som absolvovala postgraduálne štúdium ekonómie na Inštitúte Ekonomických Štúdií, Cornell University v New Yorku, USA a VŠP v Nitre.
Od roku 1996 žijem spolu s manželom v Senci, kde vychovávame naše tri maloleté deti. Po ukončení štúdia od roku 1995 som pracovala 5 rokov ako obchodná riaditeľka v cukrovare v Dunajskej Strede. Neskôr sme s manželom začali podnikať v telekomunikačných službách. V súčasnosti pracujem ako relationship manažérka v banke pre mestá a obce, podniky v obecnom vlastníctve a neziskové organizácie.
Od roku 2014 som spolu so 7 kolegami z OZ Moje Mesto poslankyňou mestského zastupiteľstva v Senci. Často sa na mňa spoluobčania obracajú s rôznymi problémami, ktoré spolu riešime. Od zápachu šíriaceho sa mestom zo skládky odpadu, až po čerpacie stanice PHM, ktoré si neželajú mať v blízkosti svojich rodinných domov.

 

Môj volebný program:

Úlohami BSK je riešiť problémy občanov Senca, ktoré nás najviac trápia: kolabujúca doprava, zabezpečovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti, stredné školstvo a chátrajúce pamiatky.  Vo všetkých týchto úlohách BSK v Senci doteraz zlyhal. Preto sa na tieto okruhy problémov chcem zamerať vo svojej poslaneckej práci v BSK. Urobím všetko preto, aby ľudia zo Senca už nečakali hodiny v kolónach, aby poliklinika poskytovala zdravotnú starostlivosť hodnú služieb okresného mesta, aby naši študenti, ktorých z roka na rok ubúda, mali opäť záujem študovať na kvalitných stredných školách priamo v meste, aby synagóga nechátrala. Mojou úlohou je zlepšovať bežný život každého občana Senca. Sústredím sa preto na systémové riešenia problémov. Verím, že s Vašou podporou ich konečne vyriešime.

  1. Plynulá doprava. Čo najskôr vybudovať kruhový objazd na Pezinskej. Udržiavať cesty 2. a 3. triedy v kvalitnom stave. Žiadať vybudovanie kolektorov, tak ako boli naplánované a povolené.
  2. Cyklotrasy spájajúce Senec so susednými obcami. Poskytnúť bezplatne pozemky BSK obciam a mestám na vybudovanie cyklotrás. Systémovo prispieť na ich výstavbu.
  3. Zabezpečiť štruktúru lekárskej starostlivosti v meste hodnú zdravotníckych služieb okresného mesta. Rozšíriť polikliniku s podporou BSK a jej služby tak, aby Senčania a ľudia zo spádovej oblasti nemuseli za bežnou lekárskou starostlivosťou cestovať do Bratislavy. Podporím terénnu opatrovateľskú službu, aby seniori mohli žiť vo svojom domácom prostredí. Zriaďovanie domovov opatrovateľskej služby, aby tí ktorí ju potrebujú, nečakali v dlhých poradovníkoch. Zriadenie denného stacionáru.
  4. Zvýšiť kvalitu vyučovania a vybavenie stredných škôl v meste tak, aby stredoškoláci nemuseli cestovať do Bratislavy. Športoviská v majetku BSK budú k dispozícii predovšetkým mládeži a obyvateľom počas celého roka.
    Konečne zrekonštruovať synagógu.
  5. Podporím, každú systémovú zmenu na BSK, ktorá bude viesť k transparentnému využitiu majetku BSK v prospech obyvateľov samosprávneho kraja. BSK bude mať povinnosť ponúknuť nadbytočný majetok obci či mestu, kde sa tento nachádza.  Ak sa samospráva zaviaže, že ho využije na verejnoprospešné účely a vybuduje na ňom občiansku vybavenosť, dostane tento prebytočný majetok od BSK za symbolickú cenu.
  6. Budem za naše mesto lobovať, urobím všetko preto, aby mesto získalo alikvotnú sumu peňazí z rozpočtu v porovnaní s ostatnými okresmi kraja. Budem pravidelne informovať poslancov mestského zastupiteľstva a občanov o dianí na župe. Budem nápomocná športovým klubom, občianskym združeniam a školám pri získavaní dotácií z BSK. Budem informovať o rozbehnutých projektoch, do ktorých by sa mohli zapojiť školy, organizácie a občania a ťažiť z toho. Nedovolím odpredávať majetok BSK, ktorý sa nachádza na území mesta, bez toho, aby o tom nebolo informované mestské zastupiteľstvo a nerozhodlo, či je tento majetok pre mesto potrebný.

>