letterPo dlhšej odmlke sa konal tradičný Okrúhly stôl – stretnutie s občanmi v meste Senec. Svoju tradíciu si zachoval v mnohých smeroch. Tradične ho organizoval Gašpar Józan (za čo má môj úprimný obdiv, že sa na to dal, i keď nie je poslancom a vždy mal mimoriadnu trému) a tradične – a teraz z môjho pohľadu kriticky – bol nudný, so zdĺhavým nič nehovoriacim úvodom. Kritické pripomienky občanov boli ako vždy na príťaž, elegantne odsúvané do autu s prísľubom riešenia (zvykajte si na športovú rétoriku, nižšie pochopíte, prečo).

V prvej polhodine sme si pozreli pár slajdov, na ktorých nám predstavili: staronového primátora, nového zástupcu primátora,  poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov jednotlivých komisií mesta a kontrolóra mesta. Nebudem ich vymenúvať – veď je to uvedené na stránke mesta.
Skôr ma pobavilo niekoľko detailov. G. Józan pri prezentácii vytvoril klub KDH – čo samozrejme nie je možné, lebo klub musí pozostávať minimálne z 3 členov a KDH ma v zastupiteľstve iba dvoch poslancov (hovorí o tom § 3 –  Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Senci ). Komické mi pripadalo predovšetkým jeho ospravedlnenie, že to on nevedel, lebo už nie je zapojený priamo do diania.  Po toľkých rokoch jeho pôsobenia (ak ja dobre počítam, bol tam 3 volebné obdobia – teda 12 rokov ako poslanec) je to pre mňa nepochopiteľné. Alebo ma to skôr utvrdzuje vo fakte, že po rokoch zabetónovania sa na jednom poste človek upadá do letargickej rutiny, pričom on sám žije v presvedčení, že je aktívny, tvorivý a v tom horšom prípade i neomylný.

Demokracia v praxi.
Pozvánka na túto akciu avizovala, že to bude príležitosť pre občanov mesta dostať informácie od primátora, ale aj od jednotlivých poslancov, akým spôsobom chcú napĺňať ich predvolebné sľuby.“ Z tejto témy sa upustilo, lebo by to vraj dlho trvalo. Slovo vyjadriť sa dostal len primátor a viceprimátor. Vskutku demokratické konanie, ktoré naznačuje, ako si vedenie mesta váži poslancov aj občanov…
Primátor veľmi stručne zhodnotil, že nie všetky predvolebné sľuby a úlohy sa dajú splniť (v roku 2002 tvrdil, že na zmeny v Senci mu stačí jedno volebné obdobie…) a zdôraznil, že terajšou jeho prioritou je stavať ďalšie ihriská pre deti. Vyzdvihol i fakt, že v minulých rokoch sa na jazerách vybudovali mamičkami, detičkami a oteckami obľúbené cvičiace stroje a vraj to celé bolo na podnet pána Józana, ktorý to videl pred rokmi na dovolenke v Taliansku. Hm, ja si to pamätám úplne inak, ale ako povedal G. Józan – nie je podstatné, kto s nápadom príde.

Viceprimátor a Šport.
Následne dostal slovo nový zástupca primátora Dušan Badinský, ktorý by sa chcel venovať viac športu. Má to logiku, však bol trénerom aj funkcionárom vo futbalovom klube SFM Senec a v súčasnosti pôsobí v novom klube MŠK Senec. Podľa info z facebooku sa prezentuje ako slobodný občan a v tomto klube sa chcú vrátiť k rôznym hodnotám, transparentnosti a otvorenosti v nakladaní finančných prostriedkov získaných od rodičov a z dotácií. Škoda len, že ako poslanec sa o to nesnažil aj v klube SFM Senec, ktorý sa zmenil na FK Senec. Práve naopak, zjavné „nezrovnalosti“ obhajoval… Z vystúpenia Badinského na Okrúhlom stole nebolo celkom jasné, či sa chce viac venovať športu aj reálne a konkrétne, ale určite by NIEČO chcel pre šport urobiť. Možno budeme mať dokonca v meste i športového referenta (čo bude jeho úlohou, neobjasnil). Nezúfajme však, viceprimátor má aj viac vízií – napríklad stretávať sa s občanmi v novovybudovaných častiach mesta.

Po úvode nasledovala zaujímavá časť Okrúhleho stola – slovo dostali občania.

OTVÁRACIE HODINY PREVÁDZOK NA JAZERÁCH. Bola to jedna z prvých otázok. Dozvedeli sme sa, že s touto témou sa zaoberala už i podnikateľská komisia, ktorá predložila návrh do mestskej rady.

ZJAZD A VÝJAZD NA DIAĽNICU PRI BLATNOM. Vďaka omladine, ktorá sa do Senca sťahuje, sme sa dostali aj k tejto starej, dlhé roky obľúbenej téme. Táto téma je tradične miestne nemiestna, lebo TOTO rieši štát, konkrétne Národná diaľničná spoločnosť, ktorá spadá pod Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Úlohou TEJTO spoločnosti je napĺňať ciele Programu prípravy a výstavby diaľnic, ktorý schvaľuje Vláda Slovenskej republiky – čiže „radový“ občan a dokonca ani náš primátor neovplyvní nič. (Roky rokúce to bola vďačná téma aj pre G. Józana.) A navyše – naše vedenie mesta si už roky nevie poradiť ani len s dopravou v centre meste.

– ĽADOVÁ PLOCHA. Otázkami sme sa prepracovali i k tejto  téme. Pri odpovedi primátora Karola Kvála zamrazilo každého pozorne počúvajúceho občana.  Povedal, že už s „niekým“ rokuje o výstavbe haly, ale neprezradí, s kým (žeby so svojím príbuzným Robertom Kválom, ktorý sa už na webovej stránke prezentuje novou hokejovou halou?). V jeho podaní to znie priam hororovo. Už aj rekonštrukciu verejného osvetlenie riešil s tajomnými „šikovnými“ chlapcami (a vďaka zle pripravenej súťaži ho stále dorábame a opravujeme a dlho ešte budeme). Už aj pri odpredaji verejnej zelene za poliklinikou rokoval s „niekým – vtedy si už nepamätal s kým“ a odhováral ho od kúpy pozemku za poliklinikou. Aj vtedy bol do toho zainteresovaný Robert Kvál (žiaľ, vieme ako to „dopadlo“ a pozemok hyzdi túto časť mesta). Svoju nečinnosť v riešení sa primátor Kvál pokúšal ospravedlniť aj dobre známym faktom, že však máme jazerá, ktoré, ak zamrznú, sú na korčuľovanie ideálne. No vraj len dva posledné roky náhodou je tomu inak. Súdny človek pri týchto slovách nevychádzal z úžasu. Asi mi plynie čas inou rýchlosťou, lebo ja si za 15 rokov pamätám 2 roky, kedy sa s kľudným svedomím dalo na jazerách korčuľovať a keď sa trochu roztopili a opäť zamrzli, tak to bolo životu nebezpečné. Rovnako ako vtedy, keď na niektorých miestach neboli zamrznuté dostatočne.
A keď sa obzrieme späť, mestská rada v predchádzajúcom volebnom období zamietla na návrh D. Badinského prerokovať návrh na výstavbu zimného štadióna, kde investor predpokladal preinvestovať z vlastných peňazí 4 mil. eur.
Vlani pred komunálnymi voľbami primátor Kvál sľúbil aj vybudovanie ihriska so syntetickým ľadom na juhu Slnečných jazier a korčuľovanie po celý rok. Prešlo už viac ako pol roka a kde nič, tu nič. Srdce chytajúce sľuby nájdete na . Snáď sa ľady pohnú.

OZ MOJE MESTO. Potom sa na Okrúhlom stole chvíľu politikárčilo a rozoberalo, prečo OZ Moje Mesto napriek silnej voličskej  podpore – takmer 37%, nemá ani jedno miesto v mestskej rade a tiež mizivé zastúpenie v komisiách. Zástupca primátora Badinský občanom priam filozoficky vysvetlil, že OZ Moje Mesto sa darmo odvoláva na platný ŠTATÚT mesta Senec, kde v Článku 9 bod 2 sa okrem iného píše: … „V zložení mestskej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve“…  V realite to však neznamená, že tomu tak i bude. Občan – naivný volič zmeny v Senci to asi nepochopil, ale vraj to chcela demokratická väčšina inak. Zhrnuté a podčiarknuté: Ukážte nám, čo zmeníte, keď vás demokratická väčšina v ničom N E P O D P O R Í.

Riešili sa aj témy: parkovisko pri Kollárovej, smrad z veľkochovu hydiny – šup, šup rýchlo, vraj to nie je až tak zaujímavá téma na Okrúhly stôl, hlavne keď občan verejne povie, že primátor alebo nejaký zamestnanec mesta klame.

– VÝSTAVBA BENZÍNIEK. Vášnivo sa diskutovalo aj o výstavbe benzínky na Trnavskej pri Kauflande a na Boldockej ceste pri Lidli. Občan požadoval od primátora a poslancov pomoc alebo radu, čo urobiť, aby sa výstavbe zabránilo. Počul len samé, nedá sa, nemôžeme, zákon to nedovoľuje… Na veľké predvolebné slová a silné vyhlásenia sa už dávno zabudlo. Aj keď ešte stále na webovej stránke mesta visí tento odkaz : Mesto Senec nevydá stavebné povolenie na pumpu na Boldockej ceste. V poslednom období sa šírili fámy o tom, že pri Lidli na Boldockej ceste sa bude stavať benzínová pumpa. Dokonca sa zbierajú podpisy na petíciu proti zámeru budovania pumpy na tomto mieste. Tieto informácie nie sú pravdivé. Na stavbu nebolo vydané stavebné povolenie a mesto Senec nemá v pláne takúto stavbu povoliť.“ .
To BOLO pred komunálnymi voľbami. Kto by to tam v súčasnosti však už len hľadal, alebo kto by spätne čítal Senčana zo septembra 2014 /strana 4?

REKONŠTRUKCIA SYNAGÓGY. Na Okrúhlom stole sa objavila aj evergreenová téma rekonštrukcie seneckej synagógy, ktorá je tiež vďačnou pred každými voľbami. Vlani pred komunálnymi to bola hotová vec, už len s rekonštrukciou začať. Až na to, že nikto nezverejnil, že Bratislavský samosprávny kraj peniaze na rekonštrukciu nezískal. Ale opäť je šanca!

Hovorilo a diskutovalo sa dlho, občas vzplanuli emócie. Tradične sme sa väčšinou nikam nepohli, stále len hľadáme riešenia, ktoré inde už dávno našli…

 


>