OTVORENY LISTPíšem Ti touto formou, ako predsedníčka najväčšieho poslaneckého klubu OZ Moje Mesto. Uvedomujúc si túto dôveru a zodpovednosť voči občanom, žiadam od Teba overené informácie, keďže len Ty sám, bez mandátu od Zastupiteľstva, rokuješ ohľadne hokejového Národného tréningového centra, ktoré by sa malo stavať v našom meste. Konfrontovala som Ťa s touto otázkou už niekoľkokrát na MsZ, vždy si sa vyhol konkrétnej odpovedi, len si priznal, že prebiehajú rokovania na Úrade vlády. Z médií sa ale dozvedáme, že ide už o hotovú vec, hoci my, poslanci, o tejto záležitosti nemáme jedinú serióznu informáciu!

Nás, ako i občanov, napríklad zaujímajú tieto otázky:
1. Kde bude hala stáť?
2. Kto zaplatí pozemok?
3. Ak vláda vyčlenila iba 1 mil. eur, kto stavbu dofinancuje?
4. Kto bude platiť prevádzkové náklady, ktoré podľa vyjadrení na Komisii športu, budú cca 15 tis eur mesačne a viac! (dotácie do športu sú 140 tis./rok)?
5. Koľko z objemu prevádzkového času bude vyčleneného pre mesto a verejnosť?
a iné…

Je najvyšší čas na ne odpovedať, pretože na realizáciu takýchto projektov v minulosti vždy mesto, teda občania, doplatili … Športové kluby nemajú priestory na realizáciu svojej činnosti, mestu bytostne chýba multifunkčná športová hala a hala pre loptové športy, ktoré majú v meste dlhoročnú tradíciu. Hala, ktorú Ty, pán primátor, sľubuješ už niekoľko volebných období ! Kolabuje futbal (štadión sme dali štátu tiež na NTC), chýbajú hracie časy, nie sú peniaze. Nemáme mestskú plaváreň – termálny vrt v majetku mesta máme prenajatý súkromnému subjektu na 99 rokov za sumu 100 eur ročne a pritom plavecké kluby nemajú kde trénovať, pretože súkromný subjekt, s ktorým má mesto takúto „výhodnú“ zmluvu, im dal jednoducho výpoveď z nájmu! A mnoho iných problémov….

Žiadam Ťa preto o verejné vyjadrenie na hore uvedené otázky, aby k danej téme mohla prebehnúť čo najširšia celospoločenská diskusia.

Jana Turanská, predsedníčka poslaneckého klubu a OZ Moje Mesto


>