SPOLOČNE ZA LEPŠÍ SENEC

„Vážení Senčania už 10.novembra 2018 si budete voliť svojich poslancov a primátora, ktorí vás budú zastupovať nasledujúce 4 roky. Budú hájiť vaše záujmy, chrániť a zveľaďovať všetko čo robí váš život v meste šťastnejším, zdravším a jednoducho lepším. Majú vám byť k dispozícii a rozhodovať tak, aby sa nám všetkým v Senci žilo lepšie. Pre mesto je nevyhnutná spolupráca vedenia mesta, mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva. Preto ideme do volieb SPOLOČNE ako jeden tím. Nadviažeme na všetko dobré čo Senec má, budeme to rozvíjať a naberieme nové smerovanie k  občianskej spoločnosti“, takto sa prihovorila Mária HUDÁKOVÁ nezávislá kandidátka na primátorku Senca k svojim voličom.

O primátorský post v Senci sa uchádza ako jediná žena. Senčania ju poznajú ako poslankyňu mestského zastupiteľstva a od roku 2017 i ako poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja. „V župných voľbách 2017 mi občania dali  svoju dôveru a aj na základe pozitívnych ohlasov som sa s veľkou zodpovednosťou rozhodla kandidovať za primátorku mesta Senec. Do volieb ideme spoločne s 15-mi kandidátmi na poslancov z občianskeho združenia. Ľudia, ktorí sú v mojom tíme, sú múdri, spoľahliví a šikovní. Spoločne sme zostavili program, ktorý ponúka riešenia, ako zo Senca urobiť STAROSTLIVÉ, ATRAKTÍVNE a ZODPOVEDNÉ mesto pre život nás všetkých. Prvoradé sú pre nás potreby občanov“

Občianske združenie MOJE MESTO sme založili v roku 2012 a od toho času riešime rôzne podnety od občanov, aktívne sa zapájame do diania v našom meste. Nie sme zaviazaní žiadnym podnikateľským skupinám ani developerom, už roky si svoju činnosť hradíme z vlastných zdrojov. Za účelom volieb je založený transparentný účet , na ktorom môžete vidieť všetky pohyby – príjmy aj výdaje.

Náš program sa nesie v znamení:

  • STAROSTLIVÉ
  • ATRAKTÍVNE 
  • ZODPOVEDNÉ mesto

Volebný program – SPOLOČNE ZA LEPŠÍ SENEC

Tím kandidátov

 

Zloženie mestského zastupiteľstva v Senci od roku 1994

Volení činitelia od roku 1994 v meste Senec:

voľby 1994 1998 2002 2006 2010 2014
vol. Obdobie 1995 – 1998 1999 – 2002 2003 – 2006 2007 – 2010 2011 – 2014 2015 – 2018
primátor  Jozef Elšík (nez.)  Jozef Elšík (nez.) Karol Kvál (nez.) Karol Kvál (nez.) Karol Kvál (nez.) Karol Kvál (nez.)
45,44% 45,62% 40,99% 45,70% 34,75% 44,10%
poslanci:
Peter Galvánek
Gyula Bárdos Gyula Bárdos Gyula Bárdos Gyula Bárdos Gyula Bárdos
Ladislav Ásványi Ladislav Ásványi
Jozef Radzo Jozef Radzo
Gabriel Klokner Gabriel Klokner
Ivan Fendek Ivan Fendek Ivan Fendek
Božena Venerčanová Božena Venerčanová
Pavol Škovránek Pavol Škovránek Pavol Škovránek Pavol Škovránek Pavol Škovránek Pavol Škovránek
Ján Targoš
Ivan Ivančík
Ján Maglocký Ján Maglocký Ján Maglocký Ján Maglocký Ján Maglocký
Emese Dobosová Emese Dobosová Emese Dobosová Emese Dobosová
Štefan Benkovský Štefan Benkovský
Ivan Fiala
František Podolský František Podolský František Podolský František Podolský František Podolský
Gejza Botta Géza Botta
Helena Nemcová Helena Nemcova Helena Nemcova Helena Nemcova Helena Nemcova
Torsten Ondrejovič
 Ján Gubáni,
Mária Podolská Mária Podolská
 Michal Ležák
Vladimír Chríbik Peter Chríbik
Jaroslav Šupala Jaroslav Šúpala,
František Borka
Peter Szabo,
Vlasta Sulková Vlasta Sulková
 Jozef Olas
Gabriel Agárdy .Gabriel Agárdy Gabriel Agárdy Gabriel Agárdy
Oľga Weissová
Gabriela Némethová . Gabriela Németh Gabriela Németh Gabriella Németh Gabriella Németh
Ľuboš Magula
Ladislav Nádašský Ladislav Nádaský Ladislav Nádaský Ladislav Nádaský Ladislav Nádaský
Jozef Kosorinec
Štefan Šupala
Ján Debnár
Ján Nádašský
Mária Pereszlényiová
Alena Frčová
Jarmila Ožvaldová
Juraj Sebök
Karol Kvál
Henrich Polakovič
Ladislav Vencel
Zita Steinerová
Jozef Molnár
László Vojtek
Ján Matejka
Štefan Podmanický
Ladislav Zelman,
Juraj Kovačič
Jozefína Škorvagová
Marián Príbelský Marián Príbelský Marián Príbelský
Gašpar Józan Gašpar Józan Gašpar Józan
Peter Zváč
Rezsó Duray Rezsô Duray
Ján Winkler Ján Winkler
Rudolf Galambos Rudolf Galambos Rudolf Galambos Rudolf Galambos
Jozef Olas
Mikuláš Bertok Mikuláš Bertok
Roman Voško Roman Voško
Dušan Badinský Dušan Badinský Dušan Badinský
Zdenek Cernay Zdenek Černay Zdenek Černay
Rudolf Bittner Rudolf Bittner
Juraj Gubáni Juraj Gubáni
Bc. Zuzana Lovíšková
Maroš Ožvald
JanaTuranská Jana Turanská
Martina Valachová
Monika Snohová
Mária Hudáková
Zoltán Kovács
Ladislav Žittňan
arch. Peter Sedala
Jana Némethová
Peter Príbelský

Blížia sa voľby a na tie treba peniaze …

Pred župnými voľbami v roku 2017 začala byť aktívna v oblasti politického a spoločenského života v meste súkromná firma TV Senec s. r. o. . Na stránkach Rady pre vysielanie a transmisiu túto firmu v ZOZNAME DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA TELEVÍZNE VYSIELANIE nenájdete, je zapísaná len v Zozname audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie  . Svoje spravodajské videá zdiela  prostrednícvom videoportálu YouTube, na sociálnej sieti Facebook a svojej vlastnej stránke. Na televíznych prijímačoch si túto „televíziu“ nenaladíte.

Kto je kto?

Majiteľmi firmy sú Csaba Farkas a Patrik Szabo výpis. Patrik Szabo je členom výkonného výboru futbalového klubu o.z. MŠK Senec a syn predsedu klubu MŠK Senec Ľudovíta Szaba. Csaba Farkas aj Ľudovít Szabo kandidovali v roku 2014 na poslancov v meste Senec, obaja však neúspešne.
Ľudovít Szabo sa v roku 2017 stal po odstúpení p. Rebrošovej na návrh primátora mesta Karola Kvála členom Komisie športu. Tak sa do tejto komisie, ktorá má dôležitý hlas pri delení dotácií športovcom, dostal ďalší „futbalista“ a člen výkonného výboru MŠK Senec. (členom komisie už vtedy bol – Ivan Kolembus).
Členom združenia  MŠK Senec je aj súčasný zástupca primátora mesta Senec Dušan Badinský. štruktúra klubu

Ľudovít Szabo je aj konajúcim v občianskom združení JUNGPEREG 1632 v Senci.

kto_je_kto

TV Senec s.r.o. získala na jeseň 2017, v čase župných volieb, od mesta prostriedky určené na Okrúhle stoly presunom v celkovej výške 20 000 eur, len tak bez odsúhlasenia zastupiteľstvom. Súkromná firma prišla k lukratívnuej zákazke bez zmluvy a obstarávania.

Vtedajšia viceprimátorka BSK – Gabriella Németh vylobovala pre túto firmu zákazku aj na kraji – išlo o zabezpečenie vysielacieho času od 01.09.-31.12.2017 faktúra. Nikoho nezaujímalo, že ide len o YouTube kanál, podstatné bolo, že dostali ďalších 5 000 eur. Odmenou za vykonanú prácu bola pre pani G. Németh predvolebá prezentácia prostredníctvom spravodajstva tejto firmy za peniaze nás všetkých.
faktury_Senec

Senec TV s.r.o., napriek výhradám poslancov OZ Moje Mesto, má v roku 2018 rozpočtovanú čiastku na propagáciu v dvojnásobnej výške oproti minulému roku a to 40 000 eur.
Táto čiastka je podľa objednávok už v máji celá vyčerpaná

Do dnešného dňa i po niekoľko násobných urgenciách na zastupiteľstve našim klubom, nie sú reportáže označené, že sú platené mestom resp. krajom a neexistuje ZMLUVA!

objednavky_TV Senec
Ide opäť o volebný rok a na marketing treba predsa peniaze…

Kto má veľa chce ešte viac.

Navzdory snahe TV Senec s.r.o. a ich náklonnosti ku G. Németh sa jej nepodarilo uspieť vo voľbách a za poslankyňu BSK bola zvolená nominantka OZ Moje Mesto Mária Hudáková. Na BSK sa pod novým vedením rozhodlo, že sa začne šetriť a tiež, že sa zmenil prístup k rozdeľovaniu dotácií. TV Senec s.r.o., MŠK Senec a JUNGPEREG 1632 v roku 2018 boli pri žiadostiach o štandardné dotácie kraja neúspešné, komisie im tentokrát dotácie nepridelili.

Gabriella Németh síce dôveru občanov vo voľbách nezískala, ale ušla sa jej pracovná pozícia na BSK ako poradca predsedu kraja.

V máji predseda BSK pridelil individuálne dotácie neúspešnému trojlístku pri prideľovaní štandardných dotácií kraja …

Individuálne dotácie z BSK:

individualne dotacie

Mládežnícky športový klub Senec v roku 2017 získal z BSK dotáciu 10 000 eur na úhradu časti nákladov projektu: „Zriadenie umelého mobilného klziska v Senci – podpora celoročného korčuľovania pre všetkých“ …

dotacia_klzisko

I keď klubu boli na zriadenie klziska poskytnuté dotácie z kraja, Mládežnícky športový klub Senec si vo februári od mesta vyfakturovalo prenájom klziska v hodnote 15 000 eur.

najom_klziska

Mládežnícky športový klub Senec je pritom zo strany mesta štedro dotovaný:

dotacieMSK senec

 

Dotácie vo výške 30 000 eur dostal klub MŠK  aj od  Slovenského futbalového zväzu. zoznam pridelených dotácií / 2. etapa