Ako urobiť z komára somára…

Dňa 04.04.2018 sa konalo zasadnutie MsZ v Senci. Občania si za 5 rokov zvykli na to, že zo zastupiteľstva sú vysielané priame prenosy na stránke www.zastupitelstvo.sk a následne sú tam zverejnené záznamy. Ide o srdcovku nášho združenia, nakoľko túto službu objednalo mesto až potom, ako sme prenosy v roku 2013 financovali my – naše občianske združenie, […]

2% z Vašich daní pre OZ Moje Mesto

Aj tento rok môžete rozhodnúť o tom komu poukážete 2% z Vašich daní. Budeme Vám vďační ak sa rozhodnete podporiť našu činnosť pre Vás v našom spoločnom meste Senec. Tlačivá na stiahnutie: 2% – 2018

Župní poslanci podporili dotácie v sume vyše dvoch miliónov eur

  Župní poslanci na marcovom zasadnutí Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja väčšinovým hlasovaním schválili Návrh na poskytnutie dotácií pre rok 2018 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy. V Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme je alokovaných 2 091 543,30 eur a to pre oblasti na podporu kultúry, turizmu, rozvoj vidieka a na podporu športu a mládeže. Podporení sú nasledovní žiadatelia z […]