Zloženie mestského zastupiteľstva v Senci od roku 1994

Volení činitelia od roku 1994 v meste Senec:

voľby 1994 1998 2002 2006 2010 2014
vol. Obdobie 1995 – 1998 1999 – 2002 2003 – 2006 2007 – 2010 2011 – 2014 2015 – 2018
primátor  Jozef Elšík (nez.)  Jozef Elšík (nez.) Karol Kvál (nez.) Karol Kvál (nez.) Karol Kvál (nez.) Karol Kvál (nez.)
45,44% 45,62% 40,99% 45,70% 34,75% 44,10%
poslanci:
Peter Galvánek
Gyula Bárdos Gyula Bárdos Gyula Bárdos Gyula Bárdos Gyula Bárdos
Ladislav Ásványi Ladislav Ásványi
Jozef Radzo Jozef Radzo
Gabriel Klokner Gabriel Klokner
Ivan Fendek Ivan Fendek Ivan Fendek
Božena Venerčanová Božena Venerčanová
Pavol Škovránek Pavol Škovránek Pavol Škovránek Pavol Škovránek Pavol Škovránek Pavol Škovránek
Ján Targoš
Ivan Ivančík
Ján Maglocký Ján Maglocký Ján Maglocký Ján Maglocký Ján Maglocký
Emese Dobosová Emese Dobosová Emese Dobosová Emese Dobosová
Štefan Benkovský Štefan Benkovský
Ivan Fiala
František Podolský František Podolský František Podolský František Podolský František Podolský
Gejza Botta Géza Botta
Helena Nemcová Helena Nemcova Helena Nemcova Helena Nemcova Helena Nemcova
Torsten Ondrejovič
 Ján Gubáni,
Mária Podolská Mária Podolská
 Michal Ležák
Vladimír Chríbik Peter Chríbik
Jaroslav Šupala Jaroslav Šúpala,
František Borka
Peter Szabo,
Vlasta Sulková Vlasta Sulková
 Jozef Olas
Gabriel Agárdy .Gabriel Agárdy Gabriel Agárdy Gabriel Agárdy
Oľga Weissová
Gabriela Némethová . Gabriela Németh Gabriela Németh Gabriella Németh Gabriella Németh
Ľuboš Magula
Ladislav Nádašský Ladislav Nádaský Ladislav Nádaský Ladislav Nádaský Ladislav Nádaský
Jozef Kosorinec
Štefan Šupala
Ján Debnár
Ján Nádašský
Mária Pereszlényiová
Alena Frčová
Jarmila Ožvaldová
Juraj Sebök
Karol Kvál
Henrich Polakovič
Ladislav Vencel
Zita Steinerová
Jozef Molnár
László Vojtek
Ján Matejka
Štefan Podmanický
Ladislav Zelman,
Juraj Kovačič
Jozefína Škorvagová
Marián Príbelský Marián Príbelský Marián Príbelský
Gašpar Józan Gašpar Józan Gašpar Józan
Peter Zváč
Rezsó Duray Rezsô Duray
Ján Winkler Ján Winkler
Rudolf Galambos Rudolf Galambos Rudolf Galambos Rudolf Galambos
Jozef Olas
Mikuláš Bertok Mikuláš Bertok
Roman Voško Roman Voško
Dušan Badinský Dušan Badinský Dušan Badinský
Zdenek Cernay Zdenek Černay Zdenek Černay
Rudolf Bittner Rudolf Bittner
Juraj Gubáni Juraj Gubáni
Bc. Zuzana Lovíšková
Maroš Ožvald
JanaTuranská Jana Turanská
Martina Valachová
Monika Snohová
Mária Hudáková
Zoltán Kovács
Ladislav Žittňan
arch. Peter Sedala
Jana Némethová
Peter Príbelský

Blížia sa voľby a na tie treba peniaze …

Pred župnými voľbami v roku 2017 začala byť aktívna v oblasti politického a spoločenského života v meste súkromná firma TV Senec s. r. o. . Na stránkach Rady pre vysielanie a transmisiu túto firmu v ZOZNAME DRŽITEĽOV LICENCIÍ NA TELEVÍZNE VYSIELANIE nenájdete, je zapísaná len v Zozname audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie  . Svoje spravodajské videá zdiela  prostrednícvom videoportálu YouTube, na sociálnej sieti Facebook a svojej vlastnej stránke. Na televíznych prijímačoch si túto „televíziu“ nenaladíte.

Kto je kto?

Majiteľmi firmy sú Csaba Farkas a Patrik Szabo výpis. Patrik Szabo je členom výkonného výboru futbalového klubu o.z. MŠK Senec a syn predsedu klubu MŠK Senec Ľudovíta Szaba. Csaba Farkas aj Ľudovít Szabo kandidovali v roku 2014 na poslancov v meste Senec, obaja však neúspešne.
Ľudovít Szabo sa v roku 2017 stal po odstúpení p. Rebrošovej na návrh primátora mesta Karola Kvála členom Komisie športu. Tak sa do tejto komisie, ktorá má dôležitý hlas pri delení dotácií športovcom, dostal ďalší „futbalista“ a člen výkonného výboru MŠK Senec. (členom komisie už vtedy bol – Ivan Kolembus).
Členom združenia  MŠK Senec je aj súčasný zástupca primátora mesta Senec Dušan Badinský. štruktúra klubu

Ľudovít Szabo je aj konajúcim v občianskom združení JUNGPEREG 1632 v Senci.

kto_je_kto

TV Senec s.r.o. získala na jeseň 2017, v čase župných volieb, od mesta prostriedky určené na Okrúhle stoly presunom v celkovej výške 20 000 eur, len tak bez odsúhlasenia zastupiteľstvom. Súkromná firma prišla k lukratívnuej zákazke bez zmluvy a obstarávania.

Vtedajšia viceprimátorka BSK – Gabriella Németh vylobovala pre túto firmu zákazku aj na kraji – išlo o zabezpečenie vysielacieho času od 01.09.-31.12.2017 faktúra. Nikoho nezaujímalo, že ide len o YouTube kanál, podstatné bolo, že dostali ďalších 5 000 eur. Odmenou za vykonanú prácu bola pre pani G. Németh predvolebá prezentácia prostredníctvom spravodajstva tejto firmy za peniaze nás všetkých.
faktury_Senec

Senec TV s.r.o., napriek výhradám poslancov OZ Moje Mesto, má v roku 2018 rozpočtovanú čiastku na propagáciu v dvojnásobnej výške oproti minulému roku a to 40 000 eur.
Táto čiastka je podľa objednávok už v máji celá vyčerpaná

Do dnešného dňa i po niekoľko násobných urgenciách na zastupiteľstve našim klubom, nie sú reportáže označené, že sú platené mestom resp. krajom a neexistuje ZMLUVA!

objednavky_TV Senec
Ide opäť o volebný rok a na marketing treba predsa peniaze…

Kto má veľa chce ešte viac.

Navzdory snahe TV Senec s.r.o. a ich náklonnosti ku G. Németh sa jej nepodarilo uspieť vo voľbách a za poslankyňu BSK bola zvolená nominantka OZ Moje Mesto Mária Hudáková. Na BSK sa pod novým vedením rozhodlo, že sa začne šetriť a tiež, že sa zmenil prístup k rozdeľovaniu dotácií. TV Senec s.r.o., MŠK Senec a JUNGPEREG 1632 v roku 2018 boli pri žiadostiach o štandardné dotácie kraja neúspešné, komisie im tentokrát dotácie nepridelili.

Gabriella Németh síce dôveru občanov vo voľbách nezískala, ale ušla sa jej pracovná pozícia na BSK ako poradca predsedu kraja.

V máji predseda BSK pridelil individuálne dotácie neúspešnému trojlístku pri prideľovaní štandardných dotácií kraja …

Individuálne dotácie z BSK:

individualne dotacie

Mládežnícky športový klub Senec v roku 2017 získal z BSK dotáciu 10 000 eur na úhradu časti nákladov projektu: „Zriadenie umelého mobilného klziska v Senci – podpora celoročného korčuľovania pre všetkých“ …

dotacia_klzisko

I keď klubu boli na zriadenie klziska poskytnuté dotácie z kraja, Mládežnícky športový klub Senec si vo februári od mesta vyfakturovalo prenájom klziska v hodnote 15 000 eur.

najom_klziska

Mládežnícky športový klub Senec je pritom zo strany mesta štedro dotovaný:

dotacieMSK senec

 

Dotácie vo výške 30 000 eur dostal klub MŠK  aj od  Slovenského futbalového zväzu. zoznam pridelených dotácií / 2. etapa

Boj o slušné bývanie – boj s časom

516C0B9B-711E-483C-A58C-C34DE5E8F459

Obyvatelia Malého Bielu sú zúfalí. V bezprostrednej vzdialenosti za ich domami sa začala výstavba v poradí už štvrtej haly s označením D. Nikto z nich však nebol účastníkom stavebného konania. Pri kúpe pozemkov v tejto lokalite boli informovaní, že haly budú postavené minimálne 250 metrov od hranice ich pozemkov a celková zastavanosť halami neprekročí 35% plochy. Realita je však iná.

Občania zmobilizovali svoje sily a dňa 05.03.2018 spísali petíciu „Zastavenie stavebných prác na výstavbe haly Business Center Senec 3, Hala D„, kotú odovzdali na mesto.

17. apríla 2018 bol vyzvaný Ing. Tibor Omasta  zo Spločného stavebného úradu v Senci ku zastaveniu stavebných prác.  Do dnešného dňa však nikto na ich naliehanie nereagoval.

10.5.2018 bol vykonaný úradný záznam a priložené video, ktoré dokazuje vplyv stroja na kvalitu bývania a fotodokumentácia popraskanej steny na rodinnom dome. Tieto záznamy boli odovzdané priamo Ing. Omastovi zo SSÚ Senec. Ten sa však odmietol zaoberať touto sťažnosťou a obyvateľom povedal, že ho to nazaujíma, lebo ním bolo vydané platné stavebné povolenia a tým je vec vyriešená.  Vraj si majú občania svoju škodu uplatniť cez poisťovňu alebo reklamovať u stavebníka.

Podľa smerných regulatív územného plánu mala byť v tejto časti zastavanosť max. 35% a rovnakú časť 35% mala tvoriť zeleň,  zostávajúcich 30% mali byť ostatné plochy. Limity boli niekoľko násobne prekročené a haly dnes tvoria 78.8% z celkovej plochy. Na stavebnom úrade to však nikomu nevadí. Stavebník sa pri výstavbe haly D odvoláva na povolenie a súhlasné stanovisko od MŽP , ktoré bolo vydané na haly A,B,C…

Mesto na ponosy občanov nereagovalo, preto pán Roman Suchánek prišiel odprezentovať vzniknutú situáciu priamo na mestského zastupiteľstvo, ktoré sa konalo  dňa 17.05.2018.  Videozáznam zo zastupiteľstva

Oslovené úrady a inštitúcie:

30.04.2018 – Spoločný stavebný úrad Senec
30.04.2018 – Okresný stavebný úrad Bratislava
30.04.2018 – Riaditeľstvo stavebnej inšpekcie
30.04.2018 – Úrad verejného zdravotníctva Bratislava
30.04.2018 – Generálna prokuratúra Bratislava
30.04.2018 – Okresná prokuratúra Bratislava – podanie
07.05.2018 – Spločný stavebný úrad v Senci – výzva k vykonaniu štátneho stavebného dohľadu a uloženie opatrení voči STRABAG
07.05.2018 – primátor Senca K. Kvál , Spločný stavebný úrad v Senci , víceprimátor D. Badinský – výzva primátorovi
10.05.2018 – Okresná prokuratúra Bratislava – doplnenie podania
10.05.2018 – Výzva primátorovi na vyvolanie rokovania SSU SC+Investor+ občania. Na podateľňu MÚ SC – bez reakcie
17.05.2018 – opatovné podanie podania zo dňa 17.04.2018 k rukám víceprimátora D. Badinského
17.05.2018 – podateľná Mestského úradu Senec – petícia za zastavenie stavebných prác na výstavbe haly D (Elektronicky 129 podpisov, fyzicky 147 podpisov)  k rukám  víceprimátora D. Badinského
Dovolajú sa obyvavatelia Malého Bielu  svojej pravdy na stretnutí s primátorom, ktoré sa koná dňa 30.mája .2018 o 13.00 hodine na MÚ Senec?
33430122_2087905394570102_177590747296432128_n 33248925_10216939356502527_6439967735643373568_o 33438352_2087905327903442_7711975287365304320_n 33620867_2090593040968004_5273689234933284864_n (1) IMG_5092