DOTAZNÍK – ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA _ZŠ MLYNSKÁ

Rodičia detí ZŠ Mlynská POZOR!!!  Ako možno viete, v týchto dňoch na škole prebieha kontrola Štátnej školskej inšpekcie. Bola vyvolaná sťažnosťou rodičov nespokojných so stavom tejto školy, s jej vedením a negatívnym dopadom na deti. Na požiadanie rodičov zverejňujeme aj tu anonymný dotazník o spokojnosti rodičov so školou a jej vedením, ktorý Štátna školská inšpekcia […]

ZŠ Mlynská – kauza a či zastrašovanie?

Ako to celé začalo?   Žiaci ZŠ Mlynská spísali sťažnosť proti prepusteniu obľúbeného učiteľa dejepisu a hudobnej výchovy. Ich náklonnosť a srdcia si získal svojim moderným a profesionálnym spôsobom učenia ako aj rešpektovaním ich samotných. Na ich veľké sklamanie bol však v krátkej dobe prepustený. Podpisový hárok im učiteľka a manželka riaditeľa školy v jednej osobe p. Rezníková už aj so zozbieranými […]

Mária Hudáková – poslankyňa BSK

Dňa 4.12 Mária Hudáková spoločne so 49 kolegami slávnostne zložila poslanecký sľub. V Zastupiteľstve BSK bude nasledujúcich päť rokov 50 poslancov, pričom 34 poslancov bude zastupovať Bratislavu, 6 okres Malacky a po 5-tich poslancoch budú mať okresy Pezinok a Senec. Polovicu zastupiteľstva tvoria nezávislí kandidáti, medzi ktorými je členka OZ Moje Mesto – Mária Hudáková, poslankyňa mesta Senec. […]